İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik İlan

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

05 Şubat 2016 - 00:08

İlan Tarihi                  :  05.02.2016

Son Başvuru Tarihi    :  19.02.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

                                                                                                                      BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                                                                                                   İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                                                                                                          Tıp Fakültesi: (232) 4888311

                                                                                                                                         Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/ AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

2

Anatomi

(İnsan anatomisi alanında doktora veya uzmanlık derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Histoloji ve Embriyoloji

(Histoloji-Embriyoloji doktora veya uzmanlık derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör

1

Tıbbi Biyokimya

(Tıbbi Biyokimya alanında doktora derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Doçent

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

(Mikrobiyoloji alanında doktora derecesine, immünoloji alanında doçentlik belgesine sahip olmak ve tümör immünolojisi alanında çalışmaları bulunmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

2

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

(Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak ve temel/deneysel onkoloji alanında çalışmaları bulunmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör

1

Tıbbi Patoloji

(Tıbbi Patoloji alanında uzmanlık derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

2

Tıbbi Farmakoloji

(Tıbbi Farmakoloji alanında uzmanlık ya da doktora derecesine sahip olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

(Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık derecesine sahip olmak)

1031/1-1

Bu haber 548 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..