İzmir Yüksek Teknoloji Entitüsü 4 Profesör Alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Entitüsü Personel Alımı

25 Aralık 2015 - 01:04

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1-İstenen Belgeler:

 Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 6  nüsha olarak hazırlayıp; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3-Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4-Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5-Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

             

BİRİMİ

 

ANABİLİM

DALI/BÖLÜM 

UNVAN ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

ElektrikElektronik

Mühendisliği 

Profesör

 

1

 

1

Elektromagnetik ve Mikrodalga alanında geniş bantlı ve çok bantlı (GPS, PCS, Bluetooth, WLAN, WİMAX, UWB, XBant) antenler, dalga kılavuzları, rezonatörler hakkında ve teorik konularda çalışmaları ile yayınları olması.

 

Fen Fakültesi

Matematik

Profesör

 

1

 

1

“Modül Teori ve Homoloji Cebir” alanında çalışmaları ve yayınları bulunması.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

 

1

 

1

Harita Mühendisliği alanında Doçentlik derecesine sahip olması, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları alanlarında derslere katkı verebilmesi, bu alanlarda lisansüstü tez çalışmaları ve araştırmalar yürütmesi.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Profesör

 

1

 

1

Doçent ünvanını almış; Biyomühendislik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmış;           doğal   ürünlerin             (sekonder metabolit) ayırma ve saflaştırılması, yapı tayini       ve             biyolojik          aktivitelerinin araştırılması konularında çalışmalara ve uluslararası      yayınlara         sahip,             yurtdışı araştırma tecrübesine sahip; doktora ve yüksek lisans öğrencileri mezun etmiş olması. 

 

Bu haber 523 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..