Kafkas Üniveritesi 21 akademisyen ilanı

KAFKASÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDEN

15 Temmuz 2016 - 00:24 - Güncelleme: 15 Temmuz 2016 - 00:26

 

Üniversitemizin aşağıdabelirtilenbirimlerine,2547sayılıYükseköğretim Kanunu’nun5772sayılıKanunla değiştirilen23.,25.,ve26.maddelerinde belirtilenasgari  koşullarınyanındaÖğretimÜyeliğineYükseltilmeve AtamaYönetmeliğinin ilgilimaddeleriveÜniversitemizÖğretimÜyeliğineYükseltilmeveAtanmaÖlçütleri Yönergesindebelirtilenşartlarısağlayanlararasındanöğretimüyesialınacaktır.

 

A-  PROFESÖRBAŞVURUŞARTLARI

Başvurudabulunacak  adaylarınbaşvurduklarıbölümveanabilimdallarıiletelefonnumaralarıve  yazışma

adreslerinin  debelirtildiğidilekçelerine; Üniversitemiz PersonelDaireBaşkanlığınınwebsayfasınınFormlar bölümündebulunan“Üniversitemiz ÖğretimÜyeliğineYükseltilmeveAtanmaÖlçütleriYönergesinin ProfesörlüğeAtanmadaUygulanacak PuanHesaplama”tablosununbizzatadaytarafındandoldurularak eklenmesi,özgeçmişini,NüfusCüzdanÖrneğini,2  adetfotoğrafını,askerlikdurumbelgesini,sabıkasızlık belgesini, dahaöncekamudaçalışmışlığı varsahizmetbelgesini, lisansveyükseklisansdiplomasını,  Doktora başarıbelgesibilimselyayınlarını, Doçentlik belgesiniveyaonaylısuretinikongrevekonferans tebliğleriile bunlarayapılanatıfları,eğitim-öğretimfaaliyetlerini,yönetimlerinde devamedenvebitendoktoraçalışmalarını veyayükseklisansçalışmalarınıkapsayan6(Altı)takımdosyayıekleyerekRektörlük PersonelDaire Başkanlığı’nabaşvurmalarıgerekmektedir.

 

B-   DOÇENTBAŞVURUŞARTLARI

Başvurudabulunacakadaylarınbaşvurduklarıbölümveanabilimdallarıiletelefonnumaralarıve   yazışma

adreslerinindebelirtildiğidilekçelerine;“Üniversitemiz ÖğretimÜyeliğineYükseltilmeveAtanmaÖlçütleri Yönergesinin DoçentliğeAtanmadaUygulanacak PuanHesaplama”tablosununbizzatadaytarafından doldurularak eklenmesi,özgeçmişini,nüfuscüzdanörneğini,   2adetfotoğrafını,askerlikdurumbelgesini, sabıkasızlık  belgesini,  daha  önce  kamuda  çalışmışlığı  varsa  hizmet  belgesini,  lisans  ve  yüksek  lisans diplomasını,  Doktorabaşarı belgesini,Doçentlik belgesiniveyaonaylısuretini,  bilimselçalışmaveyayınlarını kapsayan(4)dörttakımdosyayıekleyerekRektörlükPersonelDaireBaşkanlığınabaşvurmalarıgerekmektedir.

 

C-YARDIMCIDOÇENTBAŞVURUŞARTLARI

Başvurudabulunacakadaylarınbaşvurduklarıbölümveanabilimdallarıiletelefonnumaralarıveyazışma

adreslerinindebelirtildiği  dilekçelerine;“Üniversitemiz ÖğretimÜyeliğineYükseltilmeveAtanmaÖlçütleri Yönergesinin YardımcıDoçentliğeAçıktanAtanmaveyaNaklenAtanmadaUygulanacakPuanHesaplama” tablosunun  bizzat  aday  tarafından  doldurularak  eklenmesi,  özgeçmişini,  nüfus  cüzdan  örneğini,  2  adet fotoğrafını, askerlikdurumbelgesini,sabıkasızlık belgesini,dahaöncekamudaçalışmışlığıvarsahizmet belgesini,  lisans  ve  yüksek  lisans  diplomasını,    Doktora  başarı  belgesini,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını kapsayan  (4)dörttakımdosyailebirlikte il gili  akademik  b irimlere  b aşvurmaları gerekmektedir.  Adaylariçin

2547sayılıKanun’un23.maddesigereğinceÜniversitemizde ayrıcaYabancıDilsınavıyapılacaktır.Adaylara sınavtarihleribaşvurudabulunduğu birimlercedahasonraduyurulacak olup,YabancıDilSınavsonuçları birimlerinceilanedilecektir.

-  Tümbaşvurular,gazeteilanınıtakiben  15  güniçerisindeşahsenveyapostaile  yapılabilecektir.Ancak postadakigecikmelerdenve  süresiiçerisindeyapılmayanbaşvurulardankurumumuzsorumluolmayacaktır. Başvurularmesaigünvesaatleriiçerisindealınacaktır.

-  Profesörlüğe  başvuracak  adaylar  yayınları  arasında  başlıca  araştırma  eserini  bilimsel  dosya  içerisine

koyacaklarıbirdilekçeileayrıcabelirteceklerdir.

 

- ProfesörveDoçentkadrolarıdaimistatüdedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİMDALI

ÜNVANI

 

DER.

AÇIKLAMA

VeterinerFakültesi

Biyokimya

Profesör

1

1

 

İlahiyatFakültesi

Tefsir

Doçent

1

1

 

 

TıpFakültesi

KulakBurunBoğaz

Hastalıkları

 

Doçent

 

1

 

1

 

Devlet

Konservatuarı

 

TürkHalkOyunları

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

1

Halkoyunlarıveeğitimi

konusundaçalışmışolmak

SarıkamışTurizm

Fakültesi

 

TurizmRehberliği

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

2

YakınçağTarihialanında

doktora yapmışolmak

FenEdebiyat

Fakültesi

 

EskiTürkDili

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

3

EskiOğuzTürkçesikonusunda

çalışmışolmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

 

YeniçağTarihi

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

4

ÇıldırEyaletininkuruluşu

konusundaçalışmışolmak

 

 

Fen-Edebiyat

Fakültesi

 

 

YakınçağTarihi

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

1

 

 

3

ÇarlıkRusyadönemindeTiflis

Eyaletikonusundaçalışmış

olmak

 

TıpFakültesi

KulakBurunBoğaz

Hastalıkları

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

3

İlgiliAnabilimDalında

uzmanlıkyapmışolmak

 

TıpFakültesi

 

Kardiyoloji

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

2

İlgiliAnabilimDalında

uzmanlıkyapmışolmak

 

TıpFakültesi

 

GenelCerrahi

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

1

İlgiliAnabilimDalında

uzmanlıkyapmışolmak

 

TıpFakültesi

 

KalpDamarCerrahisi

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

1

İlgiliAnabilimDalında

uzmanlıkyapmışolmak

 

TıpFakültesi

 

Radyoloji

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

3

İlgiliAnabilimDalında

uzmanlıkyapmışolmak

 

TıpFakültesi

 

Dermatoloji

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

3

İlgiliAnabilimDalında

uzmanlıkyapmışolmak

 

TıpFakültesi

 

Anestezive Reanimasyon

 

Yrd.Doç.Dr

 

1

 

1

İlgiliAnabilimDalında

uzmanlıkyapmışolmak

 

TıpFakültesi

 

İçHastalıkları

 

Yrd.Doç.Dr

 

1

 

1

İlgiliAnabilimDalında

uzmanlıkyapmışolmak

 

TıpFakültesi

KadınHastalıklarıve

Doğum

 

Yrd.Doç.Dr

 

1

 

1

İlgiliAnabilimDalında

uzmanlıkyapmışolmak

 

TıpFakültesi

ÇocukSağlığıve

Hastalıkları

 

Yrd.Doç.Dr

 

1

 

3

İlgiliAnabilimDalında

uzmanlıkyapmışolmak

 

TıpFakültesi

 

Nöroloji

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

1

İlgiliAnabilimDalında

uzmanlıkyapmışolmak

 

 

TıpFakültesi

 

 

TıbbiMikrobiyoloji

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

1

 

 

2

İlgiliAnabilimDalındadoktora

yapmışolmakveanthrax konusundaçalışmışolmak

 

 

 

TıpFakültesi

 

 

 

HistolojiveEmbriyoloji

 

 

 

Yrd.Doç.Dr

 

 

 

1

 

 

 

1

İlgiliAnabilimDalındadoktora

yapmışolmakvegenetik mekanizmakonusundaçalışmış olmak

 

Bu haber 941 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..