Kafkas Üniversitesi Akademik İlan

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

01 Mayıs 2015 - 23:05

 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari  koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır. 

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

 Başvuruda bulunacak  adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve  yazışma  adreslerinin  de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini,

Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını,  Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.  

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve  yazışma  adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini,  2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını,  Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini,  bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

   C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

 Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını,  Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.  Adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Sınav tarihleri başvuruda  bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacaktır.

  • Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. 
  • Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
  • Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Veteriner Fakültesi

Cerrahi

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Parazitoloji

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Patoloji

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve

Beslenme Hastalıkları

Profesör

1

1

 

 eteriner Fakültesi

Gıda Hijyeni ve Üretimi

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Doğum ve Jinekoloji

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastroenteroloji yan dal yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat

Analitik Kimya

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi           

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Doğum ve Jinekolo

 

Yrd.Doç.Dr.

1

3

Farklı iki senkronizasyon protokolünün karşılaştırılması konusunda çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.

1

3

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.

1

4

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.

1

3

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Obstetrik doppler parametreleri konusunda çalışmış olmak 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Pseudomanas auroginase enzim tiplendirmesi konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Yrd.Doç.Dr.

1

2

İnsidental tiroid lezyonlarının malignitesi konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Propofol anestezisinde lokomotor aktivite konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

2

Atriyal elektromekanik gecikmenin doppler ile tespiti konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd.Doç.Dr.

1

2

Karpal tünel sendromu konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

1

İlgili anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak ve hemodiyaliz deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Yrd.Doç.Dr.

1

3

Fıtıklarda hormonal değişikliklerin

immunhistokimyası konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve

Doğum

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Tekrarlayan erken gebelik kayıpların mekanizması konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve

Doğum

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Gestasyonel Diabetus Mellitus olgularında hormonal değişiklikler konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Yrd.Doç.Dr.

1

3

İlgili anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak ve klinik biyokimya deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd.Doç.Dr.

1

1

İlgili anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

3

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak ve elektrofizyoloji konusnda çalışmış olmak

Mühendislik

Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği- Mekanik 

Yrd.Doç.Dr.

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Yrd.Doç.Dr.

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Zooloji

Yrd.Doç.Dr.

1

4

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

Kars Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

3

Halk sağlığı hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

 

Bu haber 953 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..