Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü

07 Aralık 2015 - 00:39 - Güncelleme: 07 Aralık 2015 - 00:41

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari  koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır. 

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

 Başvuruda bulunacak  adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve  yazışma  adreslerinin  de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını,  Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI      

 Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve  yazışma  adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini,  2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını,  Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini,  bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

   C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

 Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği  dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını,  Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.  Adaylar için

2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları birimlerince ilan edilecektir.

Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. 
Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

 Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.  

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Veteriner

Fakültesi

Doğum ve Jinekoloji

Doçent

1

1

 

Kars MYO

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı 

Doçent

1

1

 

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi 

Yardımcı Doçent

1

1

Cerrahi hastalarda malnutrisyon konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi 

Yardımcı Doçent

1

1

İskemi-reperfüzyon konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji 

Yardımcı Doçent

1

1

Osteosentez konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji 

Yardımcı Doçent

1

1

Atrial fibirilasyon konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Üroloji 

Yardımcı Doçent

1

1

Enurezis nokturna konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji 

Yardımcı Doçent

1

2

Multipl skleroz konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Yardımcı Doçent

1

3

Ektopik gebelik konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Yardımcı Doçent

1

2

Gestasyonel diyabet konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon 

Yardımcı Doçent

1

3

Deksmetadomidin ile propofol anestezisi konusunda çalışmış olmak  

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon

Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

5

Viral hepatitler konusunda çalışmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji 

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili alanda çalışmış olmak 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik diş tedavisi 

Yardımcı Doçent

 1

2

İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak 

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti 

Yardımcı Doçent

1

2

İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti 

Yardımcı Doçent

1

3

İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

Yardımcı Doçent

1

4

İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak 

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi 

Yardımcı Doçent

1

4

İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

Yardımcı Doçent

1

5

İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak 

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti 

Yardımcı Doçent

1

5

İlgili Anabilim dalında uzmanlık yapmış olmak 

İlahiyat Fakültesi

Hadis

Yardımcı Doçent

1

3

İbn’l Cevzi’nin Cerh ve Ta’dil metodu konusunda çalışmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

1

1

Dönüştürücü liderlik konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

5

Müzik ile değerler eğitimi konusunda çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Kutadgu Bilig’deki Eğitsel Ögeler konusunda çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

4

Öğrencilerin Okuma Becerileri konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik-

Mimarlık Fak.

Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

1

3

Tight junction proteinlerinin ekspresyonu konusunda

çalışmış olmak

Mühendislik-

Mimarlık Fak.

Konstrüksiyon Ve İmalat

Yardımcı Doçent

1

3

İlgili Anabilim dalında doktora yapmış olmak

Mühendislik-

Mimarlık Fak.

Elektromanyetik

Alanlar ve

Mikrodalga

Tekniği

Yardımcı Doçent

1

3

İlgili Anabilim dalında doktora yapmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Yakınçağ Tarihi 

Yardımcı Doçent

1

1

Osmanlı Devleti’nde Fikri Mülkiyet Hakları konusunda çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eskiçağ Tarihi

Yardımcı Doçent.

1

2

Arpaçay Havzası tarihi ve arkeolojisi konusunda çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye

Cumhuriyeti

Tarihi

Yardımcı Doçent

1

2

1. Dünya savaşı Kafkas cephesinde Türk-Rus mücadelesi konusunda çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Organik Kimya 

Yardımcı Doçent

1

1

Bazı triazol türevlerinin sentezi, deneysel ve teorik özellikleri konusunda çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Katıhal Fiziği 

Yardımcı Doçent

1

1

İndiyum Selenit (InSe)

Kristallerinin Optik,

Elektriksel ve Fotolüminesans özellikleri konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Geometri 

Yardımcı Doçent

1

2

Diferansiyel Geometrik Yapılar konusunda çalışmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Yardımcı Doçent

1

3

Lisansüstü sanat eğitimi konusunda çalışmış olmak

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

1

3

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri hemşireliğinde doktora yapmış olmak. 

Sarıkamış Turizm

Fakültesi

Turizm

Rehberliği

Yardımcı Doçent

1

1

Orta Aras Havzası eskiçağ tarihi konusunda çalışmış olmak

Bu haber 573 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..