Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

24 Haziran 2014 - 07:14

24 Haziran 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29040

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başlangıcında, birimlerden gelen öneriler de dikkate alınarak Senato tarafından belirlenen ve duyurulan, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde katkı paylarını/öğrenim ücretlerini yatırıp ders kayıtlarını yapmak veya yenilemek zorundadır. Bu süre içerisinde kaydını yapmayan veya yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla/yıla devam etme hakkını kaybetmiş olur, kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Katkı payını/öğrenim ücretini maddi imkansızlıklar nedeniyle yatıramayan öğrenciler ders kayıtlarının başladığı ilk iki hafta içerisinde bu durumlarını gösterir belgeyle birlikte ilgili birime başvurur. İlgili birim yönetim kurulunun mazeretlerini kabul etmesi halinde ders kaydını yaptırabilir ancak bu durumda olan öğrenciler en geç takip eden yarıyıl başında katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdığı halde mazereti nedeniyle ders kaydını yapamayan öğrenciler ise, ders kayıtlarının bitiş tarihinden itibaren iki hafta içinde başvuruda bulunmaları şartıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde ders kayıtları yaptırabilirler/yenileyebilirler. Derslerin başlamasından itibaren ders kaydı için geçirilen süre devamsızlıktan sayılır. Kaydını yaptırmayan veya yeniletmeyen öğrencilere o yarıyıl/yıl için herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamaz. Ders kayıt çıktıları, yarıyılların başlamasını izleyen on gün içerisinde danışman öğretim elemanınca birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir ve ilgili dekanlık/müdürlük tarafından da yirmi gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırılır. Kesin kaydını yapan öğrencilere Üniversite Rektörlüğü tarafından fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir.”

“(7) Tek dersten kalmış olan öğrenciler, tek ders mezuniyet sınavına katıldıktan sonra başarısız olmaları durumunda bu dersin, verildiği yarıyıla/yıla bakılmaksızın devam eden ya da en yakın yarıyıl/yıla ait katkı payını/öğrenim ücretini yatırarak bu derse kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler normal eğitim-öğretim programını tamamladıkları halde daha önce devamını almak koşuluyla tek ders dışında tüm derslerini başarı ile tamamlamışlarsa ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları durumunda, mezun olabilmeleri için başarısız durumda oldukları bu dersten ilgili yönetim kurulu kararı ile hangi yarıyılda kaldıklarına bakılmadan en yakın bütünleme sınavlarından sonra en geç bir ay içerisinde yapılacak tek ders sınavına alınırlar. Bu sınavda en az 60 alan öğrenci bu dersten aldığı ara sınav notlarına ve yüzde hesabına bakılmadan başarılı sayılır.”

“(4) Tek ders mezuniyet sınav hakkını kullanan ancak başarısız olan öğrenciler başarısız olduğu dersin verildiği döneme bakılmaksızın devam eden ya da en yakın yarıyılda/yılda derse devam etmeden o yarıyılın/yılın sonunda yapılacak olan tek ders mezuniyet sınavına yeniden girebilmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durum öğrenci mezun oluncaya kadar aynı şekilde tekrarlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Vakıf yükseköğretim kurumlarından birinci öğretime veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrencilerin, geçiş yaptıkları bölümün katkı payını/öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2012

28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/2/2013

28563

2-

11/4/2013

28615

Bu haber 3632 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..