Kelam Araştırmaları 13:2 Sayısı Yayınladı

Kelam Araştırmaları Dergisinin yeni sayısı yayınlandı

21 Temmuz 2015 - 22:10

Kelam Araştırmaları Dergisinin yeni sayısı yayınlandı. Bu sayı ile birlikte dergi 13:2 sayısına ulaşmış oldu. Derginin yeni sayısına Kelam.Org sitesinden erişilebilir. Dergi İçeriğiMAKALELERBİR ARADA YAŞAMANIN AHLAKÎ VE FELSEFİ TEMELLERİPDFŞaban Ali DÜZGÜN583-592AKIL VE İMAN: MESELEYE KELÂMÎ NAZARPDFCafer KARADAŞ593-614ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİNDE “MEZHEP” KRİZİ: MEZHEPLERİN DİNSEL/TEOLOJİK MEŞRUİYETİ VE SOSYOLOJİK ANLAMI ÜZERİNEPDFMehmet EVKURAN615-633HÜSÜN VE KUBUH MESELESİNİN AHLÂK TEORİLERİNE TEMEL OLUŞTURMASI BAKIMINDAN ANALİZİPDFZübeyir BULUT634-654MÂTÜRÎDÎLİĞİN EZELÎ YAZGI ANLAYIŞI ÜZERİNE BAZI TESPİTLERPDFNamık Kemal OKUMUŞ655-692MANTIK, KELAM VE USUL-U FIKIH İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEPDFAli ÇETİN693-716MÂTÜRÎDÎ’DE İMAN-AHLAK İLİŞKİSİPDFFatih İBİŞ717-734UYGULANABİLİRLİK SORUNU AÇISINDAN SÖYLEM ETİĞİ İLE KÜRESEL AHLAK DÜŞÜNCESİNİN KARŞILAŞTIRILMASIPDFMustafa EREN735-750MÜSLÜMAN KELAMCILARIN MECAZ MERKEZLİ KİTAB-I MUKADDES YORUMLAMALARI: BABA-OĞUL METAFORU BAĞLAMINDA BİR İNCELEMEPDFFadıl AYĞAN751-771EBÛ İSÂ ET-TİRMİZÎ’NİN SÜNEN’İNDEKİ KİTÂBÜ’L-ÎMÂN BÖLÜMÜNDE YER ALAN RİVÂYETLERİN KELÂM SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİPDFRecai ÇETRES772-784MELEKLERDE ŞUUR VE İRADE PROBLEMİPDFEmrullah FATİŞ785-806KUR'ANİ BİR KAVRAM OLARAK MELE'NİN SEMANTİK İNCELEMESİPDFMehmet TÖZLUYURT807-826"EŞYÂNIN HAKİKÂTİ SABİTTİR" İLKESİNİ BENİMSEYEN KELÂMCILARIN SOFESTAİYYE ELEŞTİRİSİPDFFatma AYGÜN827-839 TERCÜMELERKUR’AN TEFSİRİNDE MU’TEZİLE RASYONALİZMİPDFNaim DÖNER840-861V./XI. YÜZYIL KELÂM FİZİĞİNİN PROBLEMLERİPDFMehmet BULĞEN

Bu haber 1854 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..