Kuramer "Beklenen Kurtarıcı İnancı" Sempozyumu

Kuramer tarafından "Beklenen Kurtarıcı İnancı" Sempozyumu düzenlenecek

13 Ekim 2016 - 21:03

Hemen bütün dinî gelenek ve kültürlerde kurtarıcı beklenti ve inancına, kurtarıcılık işlev ve gücüne sahip olduğuna inanılan şahsiyetlere dair bilgiler/anlatılar mevcuttur. İnanışlar literatürü beslemiş, literatür inanışları yaygınlaştırmıştır. İslâm’ın ana kaynağı Kur’an-ı Kerîm’de Hz. Peygamber’den sonra bir kurtarıcı geleceğine dair bir açıklamaya rastlanmazken, ilk asırlardan itibaren oluşan dinî literatürde, daha yoğun biçimde de hadis, tasavvuf ve akâid kitaplarında başta mehdi ve mesih olmak üzere “beklenen kurtarıcı” düşünce ve inancını besleyen kavramların oluşturulduğunu ve bu alanda ciddî bir tartışmanın başladığını görmekteyiz.

Genelde İslâm dünyasının öteden beri içinde debelendiği, özelde de ülkemizin bugün 15 darbe kalkışmasından sonra son birkaç ay içinde karşı karşıya kaldığı ve baş etmekte zorlandığı sorunların arkasında dinî kültürdeki bu tür inanışların kullanılmasının/istismar edilmesinin ileri derecede pay sahibi olduğu açıca görülmüştür. Böyle olunca, Kur’an ve Sünnet’e bağlılık iddiası taşıyan her bir Müslümanın, bu konuda dinin ana kaynaklarından hangi noktada ne gibi sapmaların yaşandığını sorgulama ve öğrenme hakkı vardır. Günümüz din âlimlerine düşen de önyargıların esiri olmakdan, İslam toplumunun tarihinde ve bugünündeki “beklenen kurtarıcı” inancını İslâm’ın ana kaynaklarının sahih bilgisi ışığında soğukkanlı biçimde ele almak, tartışmak ve tarihî süreçte nerede ne gibi yanlışların yaşandığını sorgulamaktır.

Kur’ân-ı Kerîm başta olmak üzere Yüce Dinimizin ana kaynaklarının mümkün olduğunca doğru şekilde anlaşılmasını merkeze alan KURAMER, 22 Ekim 2016 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi/İSAM (Bağlarbaşı-Üsküdar) konferans salonunda “Beklenen Kurtarıcı İnancı” konusunda bir gün sürecek bir sempozyum düzenlemiştir. Açılış konferansının ardından dokuz ayrı sunumun yapılacağı sempozyumda beklenen kurtarıcı inancı, dinler tarihi arka planından İslâm’ın ana kaynaklarına, tarihsel süreçten günümüze yansımalarına kadar değişik yönleriyle ele alınacak, geniş bir ilim kadrosu tarafından farklı açılardan müzakere edilecektir.

KURAMER, bu tür ilmî toplantılarda kamuoyuna tek bir görüşü empoze etmek yerine, alanının uzmanı ilim insanlarımızın bilimsel sorumluluk çerçevesinde görüş ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerini, aynı konuda farklı bakış açılarının hoşgörü içinde gündeme getirilip tartışılmasını önemsemekte ve bunu sağlayacak ilmî bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Sempozyuma, konuya ilgi duyanların katılmasını beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KURAMER

 

Tarih:

22 Ekim 2016 Cumartesi, 09.00- 18.30

Yer:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / İSAM Konferans Salonu,

Bağlarbaşı, ÜSKÜDAR-İSTANBUL

 

Sempozyum Programı:

Açılış  (9.30 - 10.00):

Açılış Konferansı: (10.00-10.50) Tarihi Perspektif : Ahmet Yaşar Ocak [TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi]

Birinci Panel: Dinî Arka Plan, 11.00 – 12.45 (Oturum Başkanı: M. Emin Özafşar )

 1. ‘Beklenen Kurtarıcı’ İnancının İslam Öncesi Dinî Arka Planı: Ö. Faruk Harman (KURAMER)
 2. ‘Beklenen Kurtarıcı’ İnancının Siyasi-Dinî İdeoloji Olarak Ortaya Çıkışı: Nihal Şahin Utku [M.Ü. İlahiyat Fakültesi]
 3. Şia’da ‘Beklenen Kurtarıcı’ İnancı: Cemil Hakyemez [Hitit Ü.]
 • Serbest müzakere (30 d.)
 • Öğle arası 75 d.

İkinci Panel: Tarihi Süreç, 14.00 – 15.45 (Oturum Başkanı: Bünyamin Erul)

 1. Hadis Kültüründe ‘Beklenen Kurtarıcı’ İnancı: Ahmet Yücel (İst. 29 Mayıs Ü.)
 2. ‘Beklenen Kurtarıcı’ İnancı”nın İslâm Akaidine Giriş Serüveni: Y. Şevki Yavuz (KURAMER)
 3. Tasavvuf Kültüründe ‘Beklenen Kurtarıcı’ İnancı: Özkan Öztürk [Namık Kemal Ü. İlâhiyat F.]
 • Serbest müzakere (30 d.)
 • Ara: 15 d.

Üçüncü Panel: Genel Perspektif ve Değerlendirme, 16.00 – 17.30 (Oturum Başkanı: Necdet Subaşı)

 1.  ‘Beklenen Kurtarıcı’ İnancı’nın Psiko-sosyal Analizi: Sevde Düzgüner [M.Ü. İlahiyat Fakültesi]
 2. ‘Beklenen Kurtarıcı’ İnancına Dayalı Siyasi ve Dinî Hareketlere Genel Bir Bakış: Sönmez Kutlu
 3. ‘Beklenen Kurtarıcı’ İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış: Mustafa Öztürk
 • Serbest müzakere (30 d.)

Kapanış konuşması: (15 d.)

 

Kaynak: 29mayis.edu.tr

Bu haber 2562 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..