Maltepe Üniversitesi Akaemik İlan

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

02 Şubat 2015 - 00:04 - Güncelleme: 02 Şubat 2015 - 00:05

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölümlerine ve Programlarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                     : 02.02.2015

İLAN BİTİŞ TARİHİ ( Son Başvuru)     : 16.02.2015

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KADRO SAYISI

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Doçent

*Doçentlik derecesini Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Programı

Öğretim Üyesi

*Doktorasını ve / veya doçentliğini Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Programlarından almış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

2

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

*Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini yurt dışında tamamlamış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent

*Radyo, Televizyon ve Sinema alanında lisans diplomasına, İletişim Bilimleri alanında doktora diplomasına, reklam sektöründe iş deneyimine ve en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Yeni Medya konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yardımcı Doçent

*Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora diplomasına sahip olmak, Kurumsal İletişim konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak, SSCI'de yayın yapmış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent

*Yat Tasarımcısı - Gemi İnşaat Mühendisi olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Doçent

*Doktora eğitimini Veri Madenciliği konusunda yapmış ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

*Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ya da Matematik Bilim alanlarından birinde doktora eğitimini tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

*Neonatoloji Yan Dal Uzmanı olmak

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

*Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı olmak ve İngilizce yeterliliğine sahip olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

*İç Hastalıkları Uzmanı olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı

1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent

*Nöroloji Uzmanı olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

2

Hemşirelik Yüksekokulu

Profesör

*Doçentlik ve Profesörlük unvanını Hemşirelik alanında almış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Öğretim Üyesi

*Doktora eğitimini Hemşirelik Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

2

Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Yardımcı Doçent

*İşletme alanında doktora yapmış olmak; ileri düzeyde İngilizce yeterliliği olmak. Tercihen ikinci bir yabancı dil (Rusça, İspanyolca, Çince) biliyor olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Türk Dili Bölümü

Yardımcı Doçent

*Yüksek lisans ve/veya doktora eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda 5 yıl deneyimli olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

*Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

*YÖK Formatında Özgeçmiş

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-A- EK1-B formları

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı “Yönetmelik-Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi”ni tıklayınız. )

*Nüfus Cüzdanı Sureti

*Fotoğraf (2 Adet),

*Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

*YDS’den az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.

Doçentler İçin:

*Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

*YÖK Formatında Özgeçmiş

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-A- EK1-B formları

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı "Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi"’ni tıklayınız. )

*Nüfus Cüzdanı Sureti

*Fotoğraf (2 Adet),

*Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

*Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

*YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçentler İçin:

*Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

*YÖK Formatında Özgeçmiş

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan Ek1-A ve Ek1-B formları ( Kısaltma ve Sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı “Yönetmelik – Yönergeler” alanında “ Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi”ni tıklayınız.)

*Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

*Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

*Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Bu haber 797 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..