Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

22 Ekim 2016 - 09:51

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Biyoloji Öğretmenliği Alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Tarih Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Tarih Öğretmenliği Programı’nda Doktora yapmış olmak. Tarih Eğitimi Kimlik üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Yrd.Doç.

1

"Farmakognozi" alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Composite(Asteraceace) familyası bitkileri üzerinde çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Botanik

Yrd.Doç.

1

"Farmasötik Botanik" alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Yrd.Doç.

1

Nadir Toprak İyonları Katkılı Metal Niobate bileşikleri ve nanoyapılıYittriyum Silikat İkili Sistemlerinde Sentez ve Faza Bağlı Morfoloji, Optik ve Manyetik Araştırmalar yapmış olmak ve ulusal/uluslararası SCI yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Yrd.Doç.

1

Fosfojipsin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi konusunda Doktora yapmış olmak, toprakta ağır metal ve florür kirliliği konularında SCI indeksli dergilerde makaleleri olmak, ders verme tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Yrd.Doç.

1

Kolombit yapılı, nadir toprak iyonu katkılı metal niobat bileşiklerinin yapısal ve optiksel özellikleri ve beyaz ışık üretimi konularında SCI indeksli dergilerde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

-

Yrd.Doç.

1

Türk İslam Sanatı, Histografi ve Sanat Tarihi yazıcılığı alanında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Yrd.Doç.

1

Tarih Bölümü mezunu, Doktorasını Eski Anadolu uygarlıklarından biri üzerine yapmış, Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji alanında yayınları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Eğitim

-

Yrd.Doç.

1

En az 5 yıl süresince Temel Eğitim Bölümünde görev yapmış olmak, Sanatta Yeterlik tezini Temel Sanat Eğitimi üzerine yapmış olmak ve Temel Sanat Eğitimi konularıyla ilişkili sergi yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Yrd.Doç.

1

Alanında Doktor olmak.

İktisat Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem

Yrd.Doç.

1

Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Yöneylem Araştırması ve Çok Kriterli Karar Yöntemleri alanlarında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

Yrd.Doç.

1

Mali Hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, vergi denetimi ve vergi incelemesialanlarında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

Profesör

1

Tefsir alanında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Yrd.Doç.

1

Siyasal İletişim ve yeni medya konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo-Televizyon

Yrd.Doç.

1

Radyo Televizyon bilim dalında doktora yapmış olmak. Medya ve toplum konularında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği

Bilişim Yönetimi

Yrd.Doç.

1

Sayısal Yöntemler alanında bilimsel çalışması olması.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği

Yazılım Sistemleri Geliştirme

Yrd.Doç.

1

Kombinatoryal optimizasyon ve stokastik modeller alanında bilimsel çalışması olması.

İşletme Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Yrd.Doç.

1

Sayısal Yöntemler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Sayısal yöntemler, simülasyon ve bilgi teknolojileri konularında ders vermiş olmak. En az bir yüksek lisans tezi yönetmiş; fuzzy mantık, örnekleme ve tahmin teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; Hizmet sektörü ve sistemlerinin 
performansı konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd.Doç.

1

Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; sürdürülebilir enerji sistemlerinin yaşam döngüsü konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd.Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans Mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik veya ilgili alanlarda Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Yrd.Doç.

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

"Post-partum kanamalar" konusunda doktora tezi çalışması yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi (Fransızca)

Yönetim Bilimleri

Yrd.Doç.

1

Afet yönetimi üzerine doktora çalışması yapmış olmak. Kriz ve risk yönetimi zarar görebilirlik analizi, sürdürülebilir gelişme konularında yayımlanmış bilimsel eserleri olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak, yazılım geliştirme konusunda uzman olmak ve görüntü işleme üzerine yayınları ve çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

1

Bor Karbür Malzemelerin Toz Enjeksiyon Kalıplama Metodu ile üretilmesi ve imalat için deney tasarımı-optimizasyon konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

Uniportal videotorakoskopik işlemlerde ve pektus konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yrd.Doç.

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak, Avrupa Plastik Cerrahi Bord Sertifikası 
(EBOPRAS), Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. Meme kanseri sonrası meme onarımında deneyimli olmak. Yağenjeksiyonları ve kök hücre uygulamalarında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yrd.Doç.

1

Alerji konusunda yurtdışında eğitim almış ve bunu belgelemiş olması. Pediatrik Dermatoloji ve konnektif doku hastalıkları konusunda deneyimli olması ve bu alanda uluslararası yayın yapmış olması.

9264/1-1

Bu haber 1159 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..