Merkez Bankası Memur Alım İlanı [1.8.2014]

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına, banka teşkilatında çalıştırılmak üzere Memur Alıncaktır.

01 Ağustos 2014 - 14:14

Bankamız teşkilatında çalıştırılmak üzere sınavla Memur alınacaktır.
GÖREV İLE İLGİLİ BİLGİLER
Memurlar, şube görevlerinin yürütülmesine ilişkin tüm işleri yöneticilerin talimatları doğrultusunda  yerine getirmek, yazı, rapor, tablo, grafik, slayt ve sunuş metinlerini hazırlamak, defter ve bilgisayar kayıtlarını tutmak, veri girişlerini yapmak, günlük dosyalama, haberleşme, arşiv hizmetlerini yapmak, gerektiğinde sair kıymetlerin muhafazasına katılmak ve yöneticileri tarafından kendisine verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.
ADAYLARDA ARANAKOŞULLAR
 
Türkiye’de en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dışındaki, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine dahil programlar ile bankacılık, hukuk, muhasebe, istatistik, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, matematik, endüstri mühendisliği programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak, 
2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 85 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak,
İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az
50 veya Test of English as a Foreign Language/ Internet
-Based Test (TOEFLIBT)’den en az 60 puan almış olmak],
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak (18 Ağustos 198ve daha sonra doğanlar.
Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.), 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranagenel şartları taşımak
2-SINAVLAR
Koşulları taşıyan adaylar KPSSP1 puanı en yüksek adaydan başlaarak sıralanacak ve ilk 200
aday (200 . adayla aynı puanı alan adaylar dahil) Ankara’da mülakata tabi tutulacaktır.
Mülakatta adaylar; bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade yeteneği; analitik düşünme ve muhakeme gücü; davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık; güncel  sosyo ekonomik konulara ilgi ve mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden komisyon  üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Değerlendirmeye katılan komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak mülakat puanı bulun acaktır
. Mülakat puanı yetmişin altındaki adaylar başarısız sayılırlar. Adayların başarı puanları KPSS
P1 puanı ile mülakat puanlarının ortalaması alınmak suretiyle belirlen ecek ve başarılı adaylar mülakat öncesinde alınacak Şube tercihleri dikkate alınarak atanacaklardır.
 
Sınavlara İlişkin Duyurular
Mülakata katılmaya hak kazananlar ile sınavların yer, zaman ve sonuçları Bankamız internet sayfasında ilan edilecektir.
BAŞVURU
Başvuru Tarihleri ve Şekli Adaylar başvurularını 04 Ağustos 201tarihinden 18 Ağustos 2014
tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler
 
Diploma
Yabancı Dil Belgesi (TOEFL IBT sonucunun beyan edilmesi halinde) 
-Fotoğraf 
ÖNEMLİ NOT:
Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak, kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bu haber 873 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..