Namık Kemal Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi Alacak

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin değişik birimlerine farklı unvanlarda toplam da 40 öğretim üyesi alacak.

06 Ocak 2017 - 00:10 - Güncelleme: 06 Ocak 2017 - 00:28

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir. 

 Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

NKU.Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr  adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.  

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

İLAN EDİLEN AKADEMİK KADROLAR

BİRİM

BÖLÜM

ABD

KADRO UNVANI

KADRO

DER.

ADET

KOŞULLARI

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

Fizikokimya alanında çalışmalar yapmış olmak

Çorlu Müh. Fak.

Endüstri Müh.

Yöneylem

Araştırmaları

Profesör

1

1

Üretim yönetimi, üretim planlama ve kontrol, veri zarflama, kurumsal performans değerleme konularında  akademik ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak. 

 

Tıp  Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Stres konusunda deneysel hayvan çalışmaları ve radyolojik anatomi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma

Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doçent

1

1

İş ve Örgüt Psikolojisi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası

İlişkiler

Doçent

1

1

Avrupa bütünleşmesinin güvenlik boyutu üzerine çalışma yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Şehir ve Bölge Planlama alanında Doçentlik unvanına sahip, eğitim donatımlarının

planlanmasına ve uygulanmasına yönelik modeller konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Psödoeksfolyasyon sendromunun etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Hipofiz tümörleri konusunda immünohistopatolojik ve hipertiroidizm ayırıcı tanısında görüntüleme yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

5

1

Göğüs cerrahisi alanında uzmanlık yapmış, sekonder akciğer maligniteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak; torakoskopik girişim sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Yardımcı Doçent

2

1

Patoloji alanında uzmanlık yapmış, memenin kolumnar hücreli lezyonları üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık yapmış ,gebelerde genel anestezi uygulamasında zor entübasyonla ilgili çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık yapmış ,sigara içen ve içmeyen ebeveynlerin çocuklarının solunumsal etkileri ve genel anestezi sonrası derlenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak..

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik ve Rekonstrüksiyon

Cerrahisi

Yardımcı Doçent

5

1

Plastik ve Rekonstrüksiyon Cerrahisi alanında uzmanlık yapmış, mikrocerrahi ve el cerrahisinde deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik ve Rekonstrüksiyon

Cerrahisi

Yardımcı Doçent

5

1

Plastik ve Rekonstrüksiyon Cerrahisi alanında uzmanlık yapmış, deneysel mikrocerrahi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

5

1

Genel Cerrahi alanında uzmanlık yapmış, obezite tedavisinde botulinum toksininin mide duvarı üzerine etkisini gösteren deneysel çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Yardımcı Doçent

1

1

Adli tıp alanında uzmanlık yapmış, çocuk istismarı ve ihmali üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Yardımcı Doçent

1

1

Adli tıp alanında uzmanlık yapmış ,kadın intiharları üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Radyoloji

Yardımcı Doçent

2

1

Girişimsel radyoloji sertifikası sahibi olmak. Bu alanda uluslararası deneyim sahibi ve Diagnostik ve girişimsel nöroradyoloji konusunda çalışmalar yapmış,İntrasebral ve ekstraserebralvaskuler patolojilerin tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Radyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

 Radyoloji alanında uzmanlık yapmış,intrakranial ve intraaksiyel yer kaplayan kitlelerde MR spektroskopi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuk nefrolojisi yan dal uzmanlığına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Romatoloji yan dal uzmanlığına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Hematoloji yan dal uzmanlığına sahip olmak. Otolog ve allojenik kök hücre nakli konusunda tecrübeye sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanlığına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Nöroloji

Yardımcı Doçent

1

1

Nöroloji uzmanı olmak. Hastanelerin inme ünitelerinde  en az 1 yıl çalışmış ve inme ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Nöroloji

Yardımcı Doçent

1

1

Nöroloji uzmanı olmak. Uyku bozuklukları konusunda tecrübe sahibi, aynı konuda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora

yapmış,periferik sinir yaralanmalarında telmisartan uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Mikrobiyoloji ve

Klinik

Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji alanında uzmanlık yapmış, Usnik asidin Helicobacterpylori üzerine etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

1

Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlık yapmış ,fibrozis ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Histoloji ve Embriyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış,stereoloji ve immunohistokimya uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Fizyoloji alanında Doktora yapmış, derin beyin stimülasyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Tıbbi Biyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Tıbbi biyoloji alanında Doktora yapmış olmak.

Çorlu Müh. Fak.

Endüstri

Mühendisliği 

Yöneylem

Araştırmaları

Yardımcı Doçent

5

1

Uygulamalı matematik veya Endüstri Mühendisliği alanında Doktora yapmış ;matematiksel modelleme, optimizasyon ve makine öğrenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Çorlu Müh. Fak.

Endüstri

Mühendisliği

Yöneylem

Araştırmaları

Yardımcı Doçent

5

1

Mühendislik sistemlerinin modellenmesi ve tasarımı veya Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış ,Endüstri Mühendisliği konularında ve/veya çok kriterli karar verme konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve

Hayvan Besleme

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları anabilim dalında doktora yapmış, süt sığırlarında korunmuş kolin ve metiyonin kullanımının süt verimi ve bileşimi ile bazı kan parametreleri üzerine etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

 

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve

Hayvan Besleme

Veterinerlik Zootekni

Yardımcı Doçent

5

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.Veteriner Zootekni alanında Doktora yapmış, Acıpayam koyunları ve bazı yerli köpek ırkları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Veterinerlik Gıda

Hijyeni ve

Teknolojisi

Yardımcı Doçent

5

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.Besin Hijyeni ve

Teknolojisi Anabilim Dalında Doktora yapmış,kasaplık sığırlarda Salmonella taşıyıcılığının ve serotip dağılımının belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Yardımcı Doçent

4

1

Gelişim Psikolojisi veya Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dallarından birisinde Doktora yapmış,çocuk cinsel istismarını önlemeye yönelik psikoeğitim çalışmaları yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Doğu Dilleri ve

Edebiyatları Bölümü

Japon Dili ve

Edebiyatı 

Yardımcı Doçent

5

1

Japon Dili veya Japon Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

1

1

Şehir ve bölge planlama alanında doktora yapmış,mekânsal yapılanmada teknolojik taban konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

4

1

Siyasal söylem üzerine içerik analizi yapmış olmak.

 

Bu haber 752 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..