Necmettin Erbakan Ü. Akademik İlan [12.6.2014]

12 Haziran 2014 - 00:41

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ: 11.06.2014 - 27.06.2014

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 74

 

BirimBölümAnabilim Dalı/ProgramK.UnvanıDereceAdetiÖzel Şartlar
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiOrtaöğretim Fen ve Matematik Alanlar EğitimiKimya EğitimiProfesör11Sıvı-sıvı ara yüzlerde elektro-kimyasal çalışmalar yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiİlköğretimMatematik EğitimiProfesör11Matris teorisi ve matematik eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiİlköğretimFen Bilgisi EğitimiProfesör11Fen eğitimi ve mantarlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiİlköğretimSınıf ÖğretmenliğiProfesör11Eğitim Programları ve Öğretimi alanında çalışmaları olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör11Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı ve Multipl Skleroz konusunda deneyimi olmak.
Meram Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör11Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı ve vertigo-demans konularında deneyimi olmak.
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzemeProfesör11Lignoselülozik materyallerden kompozit malzemeler ve kağıt üretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoçent11Öğretmen adaylarının sataşma ve şiddete ilişkin farkındalık ve ergenlerde internet bağımlılığı ile ilgili çalışma yapmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoçent21Benlik saygısı, stres ve karar verme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimiDoçent11Öğrenme sürecinde önorganize ediciler üzerine çalışması olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

 

Türkçe EğitimiTürkçe EğitimiDoçent21Kumuk ve Urum Türkçesi üzerine çalışması olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiİlköğretimSınıf ÖğretmenliğiDoçent11Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenme alanında çalışması olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiOrtaöğretim Fen ve Matematik Alanlar EğitimiMatematik EğitimiDoçent31Heron üçgenleri ve fark denklem sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiTarihTürkiye Cumhuriyeti TarihiDoçent21Ermeniler ve problemleri konularında çalışmaları olmak.
Turizm FakültesiRekreasyon YönetimiRekreasyon YönetimiDoçent31Step-Aerobik ve Pilates alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiHarita MühendisliğiKamu ÖlçmeleriDoçent31Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentliği Harita Mühendisliği alanından olmak, Kent Bilgi Sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiYardımcı Doçent11Problem temelli işbirlikli öğrenme ortamında dinamik web teknolojilerinin akademik başarı ve uğraşı alanında etkileri üzerine çalışma yapmak.
İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıTürk İslam EdebiyatıYardımcı Doçent41Türk-İslam Edebiyatında Aşere-i Mübeşşere ve naatların tasavvufi temelleri - Naat mecmuaları ile ilgili çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiSosyolojiUygulamalı SosyolojiYardımcı Doçent41Avrupa’da İslam düşmanlığı ve ayrımcılık konularında çalışmaları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiTarihGenel Türk TarihiYardımcı Doçent21Orta Asya Şiiliği konularında çalışmaları olmak.
Meram Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiYardımcı Doçent11Karvedilol'ün spinal travmada ikincil hasara etkisi konusunda çalışması olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesiİnşaat MühendisliğiHidrolikYardımcı Doçent11Nehir debisi değişkenlik analizleri konusunda çalışmaları olmak.
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzemeYardımcı Doçent21Süper iletkenler ve fotovoltaik hücreler konularında çalışmaları olmak.

5038

Bu haber 5363 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..