Necmettin Erbakan Üniv. Akademik İlan

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

12 Şubat 2015 - 00:08 - Güncelleme: 12 Şubat 2015 - 00:17

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu’na başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 73-74

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Profesör

1

1

2

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Profesör

1

1

3

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

4

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

5

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

6

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

7

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

8

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

2

1

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

-

Doçent

3

1

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

-

Yardımcı Doçent

3

1

11

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yardımcı Doçent

3

1

12

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yardımcı Doçent

2

1

13

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

1

1

14

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Yardımcı Doçent

3

1

15

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

16

Ereğli Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yardımcı Doçent

1

1

17

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sanat Tarihi

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları

Yardımcı Doçent

1

1

18

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yardımcı Doçent

3

1

19

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı Doçent

2

1

20

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı Doçent

3

1

21

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

3

1

22

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

3

1

23

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Yardımcı Doçent

4

1

24

Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Un ve UnluMamüller Teknolojisi (Değirmencilik) Pr.

Yardımcı Doçent

1

1

25

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

1

1

26

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

27

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

28

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

-

Yardımcı Doçent

5

1

29

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

-

Yardımcı Doçent

5

1

 

 

Not: İlandı Öğretim Üyelerinde Aranan Şartlar Bölümü de mevcuttur. Ancak sayfamızın bu sutününa sığmadığı için burada kısaltma yoluna gidilmiştir. İlanın tam metnine forum sayfamız üzerinden ulaşmak için tıklayınız

Bu haber 778 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..