Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

30 Kasım 2015 - 11:57 - Güncelleme: 30 Kasım 2015 - 12:00

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını,

Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).
2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilenkadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

 İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent  adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA                                     

Telefon: 0.332.280 80 73

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Harita

Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Profesör

1

1

GPS destekli detay alımı konularında çalışmaları olmak.

2

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Pediatrik anestezi alanında en az 10 yıllık tecrübesi ve çalışmaları olmak,  anesteziimmün sistem ilişkisi ile ilgili flowsitometrik çalışmalar yapmış olmak.

3

Sosyal ve

Beşeri Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-

Doçent

1

1

Yurt dışında gazetecilik deneyimine sahip olmak.

4

Sosyal ve

Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

3

1

Aydın ve Muğla Kuvay-ı Milliyesi ve 'Denizli Olayı' konularında çalışmaları bulunmak.

5

Hukuk

Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Doçent

1

1

Osmanlı Devletinde gayri müslimler, din ve vicdan hürriyetleri ve mabedleri konularında çalışmaları bulunmak.

6

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Çocuk gelişiminde ve öğretmen

eğitiminde metaforlar konularında çalışmaları bulunmak.

7

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Halk müziği alanında çalışmaları bulunmak.

8

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik Teorisi

Doçent

1

1

Karma dağılım modelleri konusunda çalışmaları olmak.

9

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Gıda

Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

Zeytin ve zeytinyağının fenolik bileşenleri konusunda çalışmaları olmak.

10

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Mekanik

Doçent

3

1

Biyomalzemeler ve metal matrisli kompozitler üzerine çalışmaları olmak.

11

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

1

Şia hadis tarihinin oluşum dönemi konusunda çalışmaları bulunmak.

12

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi

Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Viroloji doktorası yapmış olmak.

13

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi

Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Anaerop bakteriler ve Sterilizasyon konusunda deneyimli olmak.

14

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Elin fleksör tendon

yaralanmaları rehabilitasyonu, kas enerji tekniği konularında çalışma yapmış olmak.

15

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Doçent

1

1

İnternet bağımlılığı ile ilgili yayın yapmış olmak.

16

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Doçent

2

1

Bebek ruh sağlığı ile ilgili yayın yapmış olmak.

17

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Aritmi, elektrofizyoloji ve kardiyak pacemakerlar hakkında tecrübe sahibi olmak.

18

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Aorta abdominalis ve dallarının multidedektör BT anjiogarfi ile morfometrik analizi konusunda çalışmaları olmak.

19

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Yeni nesil inhalasyon ajanları Sevofluran ve Desfluran'ın uzaysal hafıza ve öğrenme üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

20

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Ailesel Akdeniz Ateşi hastalarında iskemik modifiye albumin ve ateroskleroz ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

21

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Karaciğer nakli yapılan bir merkezde en az 2 yıl süre ile aktif olarak çalışmak, Endoskopik Ultrasonografi konusunda deneyimli olmak ve EUS yapılan bir merkezde en az bir yıl süre ile çalışmış olmak.

22

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Yardımcı Doçent

3

1

Lenfoma tanılı hastalarda İnterim PET CT'nin değeri ile ilgili tez çalışması yapmış olmak.

23

Sosyal ve

Beşeri Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-

Yardımcı Doçent

5

1

Cep telefonu kullanımı, tüketici tutumları, sosyal medya ve mahremiyet konularında çalışmaları bulunmak.

24

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Çevre

Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorası Çevre Mühendisliği Bölümünden olmak, hava kirliliği modellemesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

25

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

-

Yardımcı Doçent

5

1

Kampüs Bilgilendirme Sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Bu haber 1267 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..