Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 23 öğretim üyesi ilanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

08 Mart 2016 - 00:37 - Güncelleme: 08 Mart 2016 - 00:38

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

 

 

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

1

Hadisleri anlama yöntemi konusunda çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

İslam Ceza Hukuku alanında çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yrd.Doç

3

1

Mutasavvıf Şihabeddin Sühreverdi hakkında çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Genelleştirilmiş k-horadam dizisi ve

matris temsilleri ile ilgili çalışmaları

olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Yrd.Doç.

5

1

Osmanlı öncesi Türk Tarihi üzerinde çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve

Mantık

Yrd.Doç.

3

1

Aristoteles’in önermeler mantığı alanında çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yrd.Doç.

4

1

Tüketim kültürü ve küreselleşme üzerine çalışmaları bulunmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Yrd.Doç.

5

1

Ortaçağ Türk – İslam mimarlığı konusunda çalışmış ve yayın yapmış olmak

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Bilimi

(Folklör)

Doçent

1

1

Türk kültüründe ritüeller ve geçiş dönemleriyle ilgili çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Bilimi

(Folklör)

Yrd.Doç.

4

1

Türk kültüründe geçiş dönemleri üzerinde çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

 

İlköğretim

Sınıf

Öğretmenliği

Yrd.Doç.

5

1

Lisans – yüksek lisans – doktorasını sınıf öğretmenliği alanında yapmış olmak, ilköğretim matematik

öğretimi üzerine çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili

Eğitimi

Doçent

1

1

Alman dili eğitimi alanında Doçent olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili

Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Alman dili eğitiminde doktora yapmış olmak ve drama ile eğitim üzerine çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri

Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri

Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi,

Teftişi,

Planlaması ve Ekonomisi

Yrd.Doç.

5

1

Doktorasını eğitim yönetimi, teftişi,  planlaması ve ekonomisi alanında yapmış olmak, etik liderlik konusunda çalışmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.

5

1

Sermaye piyasası hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası

Ticaret ve

Lojistik

Uluslararası

Ticaret ve

Lojistik

Yrd.Doç.

3

1

Çok amaçlı dinamik etkinlik ve performans analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

BankacılıkFinansman

BankacılıkFinansman

Yrd.Doç.

4

1

Hizmet kalitesi ve sosyal pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Çevre

Mühendisliği

Çevre

Mühendisliği

Yrd.Doç.

5

1

Membranların kimyasal modifikasyonu ve membran biyoreaktörde kullanılması konularında çalışmaları olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik,

Elektronik

Mühendisliği

ElektrikElektronik

Mühendisliği

Yrd.Doç.

5

1

Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği konularında çalışmaları olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Peyzaj

Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Yrd.Doç.

3

1

Kırsal alanlarda ekolojik temelli görsel peyzaj karakter analizi konusunda çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Yrd.Doç.

1

1

Resim sanatında özne nesne ilişkisi üzerine çalışmış olmak ve sanatta

 

 

 

 

 

 

yeterlilik yapmış olmak

Gülşehir MYO

Yönetim ve Organizasyon

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.

4

1

Yönetim kurulu yapıları, strateji kurma becerileri ve işletme performanslarına etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Bu haber 694 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..