Polis Akademisi Fakülte ve Yüksekokullarına Ön Başvurular Başladı

Polis Akademisi fakülte ve yüksek okullar ön başvuruları başladı. Polis Akademisi fakülte ve yüksek okullar başvuruları başladı.

27 Eylül 2014 - 15:57

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacını karşılamak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan devlet üniversitelerinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki eğitimlerinin yanı sıra polis mesleki eğitim ve disiplin kuralları çerçevesinde eğitim-öğretim veren Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Şubesi’ne internet ön başvuruları, 25 Eylül 2014-10 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden ön başvuru yapan adayların, 15 Ekim 2014 ile 24 Ekim 2014 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) şahsen başvuruları kabul edilecek. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Emniyet Genel Müdürlüğü adına FYO öğrencisi olarak okutulmak üzere belirlenen fakültelerden toplam 2 bin 500 öğrenci alınması planlanıyor. Adaylarda aranan şartlar ise şöyle: 
"- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için Ankara, İzmir ve İstanbul’daki devlet üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için üçüncü ve dördüncü sınıf, beş yıllık fakülteler için dördüncü ve beşinci sınıf, altı yıllık fakülteler için beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinden olmak.
- İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak, (Örgün, 1’ inci ve 2’ inci öğretimde olmak) 
- Sağlık durumu yönünden Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde yer alan FYO’ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak,
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinden önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi itibariyle (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir) üçüncü sınıfa devam edecekler için 26, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27, beşinci sınıfa devam edecekler için 28, altıncı sınıfa devam edecekler için 29 yaşından gün almamış olmak,
- Erkeklerde 167 cm, bayanlarda 163 cm’den kısa olmamak ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen beden kitle endeksi değerlerine uygun olmak,
- Sevk edileceği devlet hastanesinden “Polis Akademisi Öğrencisi Olur” kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak,
- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması ile neticelenmemiş olmak. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
- Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,
- Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak,
- Genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
- Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak,
- Devlet üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor almak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.
- Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim-öğretim kurumlarından disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak." 

Bu haber 1218 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..