Prof. Dr.Salih Akdemir, Vefat Etti

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Ak demir Vefat Etti. Prof. Dr. Akdemir, uzun zamandır yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi görüyordu. Cenazesi Bursa'da defnedilecek.

02 Ağustos 2014 - 09:03 - Güncelleme: 14 Ağustos 2014 - 03:06

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Akdemir vefat etti. Arapça, Akkadça, İbranice, Aramice, Latince, Klasik Yunanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Almanca ve Boşnakça  gibi dilleri bilen Salih Akdemir, uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Alınan bilgilere göre Prof. Dr. Salih Akdemir için  2 Ağusts 2014 Cumartesi günü saat 12:0'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bir tören düzenlenecek. Hocanın cenazesi Pazar günü öğlen namazını müteakip  Molla Arap Camiinde kılınacak cenaze namazı sonra Bursa'da defnedilecek.

Salih Akdemir Kimdir?

1950 yılında Elazığ'da doğan Prof. Dr. Salih Akdemir, 1977'de doktora, 1984'de doçent ve 1989'da profesör oldu. Doktorasını Paris Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Salih Akdemir,Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği yapıyordu.

Bildiği Yabancı Diller: Sami Dilleri: (Arapça, Akkadça, İbranice, Aramice..), Latince, Klasik Yunanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Almanca, Boşnakça (Sırpça-Hırvatça)..

 Verdiği Lisans Dersleri:

İLA204 - Tefsir Usûlü İLA305 - Kur'an Tercümesi Teknikleri  

Verdiği Yüksek Lisans Dersleri:

Kur’an ve Laiklik 
Vahiy Süreci ve Antik Diler
Çağdaş Çeviri Kuramları ve Kur’an-ı Kerim Çevirileri

Karşılaştırmalı Sami Dilleri Araştırmalarının Kur’an’ın Anlaşılmasındaki Rolü
Anlam Değişmelerinin Belirlenmesinde Art-Süremli Semantik Araştırmaların Önemi

 Verdiği Doktora Dersleri:

Demokratikleşme Sürecinde Din Anlayışlarının Rolü
Kur’an-ı Kerim Çevirilerinde Yöntem Sorunu
Karşılaştırmalı Sami Dilleri Araştırmalarının Kur’an’ın Anlaşılmasındaki Rolü
Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Art-Süremli Semantik Araştırmaların Önemi
Vahiy Süreci ve Antik Diler

 Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar:

“Kur’an’ın Toplanması ve Kıraatı Meselesi”, Bilgi Vakfı 1. Kur’an Sempozyumu
“Kur’an-ı Kerim Tefsiri İstişari Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1994
“Kur’an İlimlerine Dair Bazı Mülahazalar” Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1991
Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı (02-06 Ekim 2002, Ankara)
Güncel dini Meseleler İstişare Toplantısı-I (15-18 Mayıs 2002, İstanbul)

 Yayımlanan Çalışmalar:

Kitaplar

 • Kur’an ve Laiklik, Form Yayınları, İstanbul 2000
 • Cumhuriyet Dönemi Kur’an Çevirileri

Kitap çevirileri

 • Ku’ran’ın Anlaşılmasına Doğru (Initiation au Kuran, Abdullah Draz), Mim Yayınları, Ankara, 1983.
 • İslâm’ın Vadettikleri, (Les promesses de l’islam, Roger Garaudy), Pınar Yayınları, İstanbul, 1984.
 • Esbâb-ı Nüzûl, Sahabe ve Muhaddislere Göre (Esbâbu’n-Nuzûl, Abdu’l- Fettâh, el-Kâdî), Fecr Yayınları, Ankara, 1986.
 • Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu (İslamic Methodology in History,Fazlur Rahman ), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1977.
 • Son Çağrı Kur’an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2004

Makale Çevirileri

 • “Yeryüzünde Çeşitli İbadet Şekilleri” (Les differentes façon de prier dans le monde, Muhammed Hamidullah), Düşünce Dergisi,sayı,3-4. s. 48-51, Haziran 1978.
 • “Gazavât-ı Hayreddîn Paşa” (Le Gazavât di Hayreddin Barbarossa Aldo,Gallotta),
 • Belleten, Cilt: XLV/2, sayı: 180, s., 473-500, Ankara, 1981.
 • “İlk Dönem Nakşibendi Geleneğinde İbn Arabî’nin Düşüncesinin İzleri” (Reflections of İbn Arabî in Early Naqshbandî Traditon, Hamit Algar), İslâmi Araştırmalar, Cilt: 5, Sayı: 1, s. 1-20, Ankara, 1991. 
 • “Neşredilmemiş Bazı Türk Kaynaklarına Göre Bosna Hıristiyanları(Bogomiller)”(Les Kristians (Bogomiles parfaits) de Bosnie d’aprés des documents turks inédits, M.Tayyib Okiç. Recep Duran ile birlikte), İslâmi Araştırmalar, Cilt: 6, sayı: 4, s. 235-248, Ankara, 1993.
 • “Şeriat Nedir?” ( Roger Garaudy), İslamiyyât, Cilt: 1, sayı: 4, s. 15-24. Ankara, 1998. 

Makaleler

 • “İslâm Hukukunda Meşru Müdafaa”, Düşünce Dergisi, Sayı: 5, s. 10-15, Ağustos 1976.
 • “İlmi Tefsir Hareketinin Değerlendirilmesi ve Ondokuz Rakamı Üzerine”, Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru adlı çevirinin içinde, s. X- XLVIII, Ankara, 1983. 
 • “La Légitime Défense en Droit Pénal Musulman et en Droit Pénal Romain”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi İslâmi İlimler Enstitüsü Yayınları, Sayı: 5, s. 279-296, Ankara, 1982.
 • “Rahib G. Basetti-Sani’nin Hz. İsa İle İlgili Bazı Kur’an Ayetlerini Yorumlaması ve Müslüman-Hristiyan Diyaloğuna Çağrısı Üzerine”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVI, s. 183-201, Ankara, 1983.
 • “Robert Mantran’ın “L’expansiyon Musulmane (VII e XI e Siecles)” Adlı Eseri ve Tercümesi Üzerine”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVI, s. 589-624, Ankara, 1983
 • “İslâm Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Kasdın Aşılması Meselesi Üzerine Bir Tedkik”, İslâmi Araştırmalar, Cilt: 2, Sayı: 2, s. 22-27, Ankara, 1986.
 • “A. Üdeh’in “Et-Teşrîu’l-Cinâî el-İslâmî” Adlı Eseri ve Tercümesi Üzerine”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVIII, s. 37-51, Ankara, 1986.
 • “Cumhuriyet Döneminde Yayınlanan Türkçe Telif ve Tercüme Tefsirler Üzerine Bir Değerlendirme”, İslâmi Araştırmalar, Cilt: 2, Sayı: 8, s. 17-34, Ankara, 1988. 
 • “A.E. Affifî’nin “The Mystical Philosphy of Muhyiddin İbnu’l-Arabi” Adlı Eseri ve Tercümesi Üzerine”, İslâmi Araştırmalar, Cilt: 2, Sayı: 7, s. 23-47, Ankara, 1988.
 • “Sayın Prof. Dr. Mehmet Dağ’ın “Yanıt” ına Cevap”, İslâmî Araştırmalar, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 61-67, Ankara, 1989.
 • “Müsteşriklerin İslâm Hukuku Hakkındaki Şüpheleri”, İslâmî Araştırmalar, Cilt: 3, Sayı: 2, s. 59-67, Ankara, 1989.
 • “Müsteşriklerin Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (S.A.V)’e Yaklaşımları”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XXXI, s. 179-210. Ankara, 1989.
 • “Türk Dilinin Yapısı Üzerine Bazı Düşünceler”, Türk Yurdu Özel Sayı, Cilt: 44, Sayı: 190, Nisan !991, s. 80-83.
 • “Tarih Boyunca ve Kur’an-ı Kerimde Kadın”, İslâmi Araştırmalar, Cilt: 5, Sayı: 4, s. 260-270, Ankara, 1991. 
 • “Suriye'deki Etnik ve Dini Yapının Siyasi Yapının Oluşmasındaki Rolü”, Avrasya Dosyası, Ankara, 2000, C:VI,sayı:1, s.201-237.
 • “Kur’an Çevirilerinde Dikkate Alınmayan Önemli Bir Üslûp Özelliği Üzerine”, İslâmiyât, C:V, Sayı:1, 2002, s. 143-161.
 •  Üzerinde Çalıştığı Konular:

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Çevirisi

 • Karşılaştırmalı Sami Dilleri (Akkadça, Arapça, Aramice, İbranice, Süryanice, Habeşce)
 • Liberal Düşünce
 • Laiklik ve Demokratikleşme Sürecinin Çabuklaştırılmasında Din Anlayışının Önemi
 • Vahye Dayalı Dinlerin Aşkın Birliği
 • Dinler Arası Diyalog

 

Bu haber 4933 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..