Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

10 Eylül 2015 - 00:50

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birimi Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der

Adet

Niteliği

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Doçent

1

1

Silindirli elektro lif çekim yöntemi ile polimer esaslı nano lifli yüzey üretimi konularında çalışma yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Atık sulardan biyosorpsiyon ile ağır metal giderimi ve sızıntı sularının biyolojik arıtımı konularında çalışma yapmış olmak.

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Doçent

1

1

Kayaçlarda farklı ortam koşullarında yüzey karakterizasyonuve kaya mekaniği konularında çalışma yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Gıdalarda moleküler biyoteknoloji ve inovatif ısısal ve ısısal olmayan proses teknolojileri konularında çalışma yapmış olmak.

Jeofizik Mühendisliği

Yer Fiziği

Profesör

1

1

Batı Anadolu curie derinlikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

2

1

Yüzeysel su kaynaklarında hidrodinamik ve su kalite modelleme çalışma yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

1

1

Risk, yoksulluk konularında çalışmaları olmak.

Fizik

Genel Fizik

Doçent

1

1

Nanoteknoloji, nanofiber, malzeme ve alternatif enerji konularında çalışmış olmak.

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

 

Kimya

Fiziko Kimya

Profesör

1

1

Elektrolojik akışkanlar konusunda çalışmaları olmak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

Teke Yöresi tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıbbi biyokimya uzmanı olmak, nörodavranış, nörokimyaalanında çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doçent

1

1

Psoriazis hastalarında sCD40L ve homosistein seviyeleri ile ilgili çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Lise öğrencilerinde olası internet bağımlılığı ile ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak, term ve pretermyenidoğanlarda ve anne sütlerinde total oksidan/antioksidan durumun değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Transplantasyon konusunda tercihen yurt dışında eğitim almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Pataloji

Doçent

1

1

İnsan mesane ve prostat dokularında otofaji ve apoptoz ile ilgili çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak, alanında yurtdışı deneyimi olmak, dirençli bakteriler üzerinde antibiyotik kombinasyonçalışmaları yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Minilaparotomi ile tüp ligasyonu konusunda sertifika sahibi olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Beyin tümörleri cerrahisinde 3 boyutlu ultrason kullanımı eğitimi almak ve sertifika sahibi olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

Girişimsel pulmonoloji konusunda yurtiçi ve yurtdışı eğitim almış olmak ve deneysel tedaviler konusunda yurtdışı deneyimine sahip olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Profesör

1

1

Bebek, çocuk ve genç hastalarda temporamandibular eklem hastalıkları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız Diş Çene Hastalıları Cerrahisi

Doçent

1

1

Bifosfanatlar ve Oksidatif stresle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Doçent

1

1

İç göç alanında çalışma yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turizm sektöründe talep tahminleri ve modelleme konusunda çalışmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Avrupa güvenliği ile ilgili batı balkanlar üzerinde çalışması bulunmak.

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

Firma büyütme performansı ve örneklem seçim yakınlığı konularında çalışma yapmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Zootekni

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

Küçükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Doçent

1

1

Mikrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Profesör

1

1

Bitki Virolojisi ve Serolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Profesör

1

1

Tahıllar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarımsal Biyoteknoloji

Hayvansal Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Moleküler sistematik ve insektisit direnci konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Profesör

1

1

Toprak etüd ve haritalama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Mühendisliği

Orman Amenajmanı

Profesör

1

1

 

Orman Mühendisliği

Orman Ekonomisi

Profesör

1

1

 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yaban Hayatı Yönetimi

Profesör

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Tefsir Tarihi ve Tarihsel Yorum ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektron ışın kaynağı ve borlama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Akışkan yataklı kurutma ve atık ısı geri kazanımı konularında çalışmış olmak. Soğutma sistemleri, soğutucu akışkan özellikleri alanlarında uluslararası çalışmaları olmak.

 

Bu haber 930 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..