Tıbbu'n Nebevi Kongresi

15 Nisan 2014 - 11:58

Tıbbun Nebevi_muhderMUHDER (Hz. Muhammed'i (s.a.v) Anlama ve Anlatma Uluslararası Derneği) tarafından düzenlenecek olan "Uluslararası Tıbbu'n Nebevi Kongresi" 24-25 Haziran 2014 tarihleri arasında Ankara İlci Otel'de gerçekleşecek. Konusunda uzman pekçok ismin ve akademisyenin tebliğlerini sunacağı kongre, tıp alanına başka bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.  Kongreye katılmak isteyenlerin bildiri özetlerini 20 Mayıs 2014 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor. Bildiri metninin son gönderilme tarihi ise 1 Haziran 2014 olarak belirtiliyor.

TIBBU'N-NEBEVİ NEDİR?

Sağlıklı yaşam, hastalık ve hasta tedavisi konusunda Hz. Peygamber’in söylediği sözler ve yapıp et-tiklerine “Tıbbu’n-Nebevî ” denilmektedir. Kur’ân-ı Kerim çeşitli ayetlerde hasta tedavisinden bah-setmektedir. Hz. Peygamber, hastalandığında tedavi olmak için doktor ve ilaç arayışına girmiş, hasta olan sahabeye tedavi olmalarını tavsiye etmiştir. “Tıbbu’n-Nebevî ” konusunda rivayet edilen hadisler İslam dünyasında büyük ilgi görmüş, Kütübi Sitte olarak bilinen altı meşhur hadis kitabında “Kita-bu’t-tıb” ve “Kitabu’l-merdâ” vb. isimleriyle bablar açılmış ve burada tıp konusunda Hz. Peygam-ber’den yapılan hadis rivayetlerine yer ayrılmıştır. Bunların dışında, Ebu Nuaym’ın yazmış olduğu “Et-Tıbbu’n-Nebevî” gibi müstakil olarak meydana getirilmiş eserler de vardır. Nitekim İslam dünya-sında her konuda olduğu gibi tıp konusunda da büyük ilerlemeler gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda Avrupa’da Tıp okullarında 1000 yıl boyunca okutulan İbni Sina’nın “Kanun fi’t-Tıp” adlı kitabı ortaya çıkmıştır.

KONGRENİN AMACI

Sağlıklı yaşam, hastalık ve hasta tedavisi konusunda Hz. Peygamber’in söylediği sözler ve yapıp et-tiklerine “Tıbbu’n-Nebevî ” denilmektedir. Kur’ân-ı Kerim çeşitli ayetlerde hasta tedavisinden bah-setmektedir. Hz. Peygamber, hastalandığında tedavi olmak için doktor ve ilaç arayışına girmiş, hasta olan sahabeye tedavi olmalarını tavsiye etmiştir. “Tıbbu’n-Nebevî ” konusunda rivayet edilen hadisler İslam dünyasında büyük ilgi görmüş, Kütübi Sitte olarak bilinen altı meşhur hadis kitabında “Kita-bu’t-tıb” ve “Kitabu’l-merdâ” vb. isimleriyle bablar açılmış ve burada tıp konusunda Hz. Peygam-ber’den yapılan hadis rivayetlerine yer ayrılmıştır. Bunların dışında, Ebu Nuaym’ın yazmış olduğu “Et-Tıbbu’n-Nebevî” gibi müstakil olarak meydana getirilmiş eserler de vardır. Nitekim İslam dün-yasında her konuda olduğu gibi tıp konusunda da büyük ilerlemeler gerçekleşmiştir. Bunun sonu-cunda Avrupa’da Tıp okullarında 1000 yıl boyunca okutulan İbni Sina’nın “Kanun fi’t-Tıp” adlı kitabı ortaya çıkmıştır. Gerçek anlamda ilk hastane İslam dünyasında inşa edilmiştir. İlk tıp eğitimi İslam dünyasında verilmiştir. İlk ciddi ameliyat İslam dünyasında el-Zahravi tarafından yapılmıştır. Yine ilk cerrahi aletler el-Zahravi’ye yani Müslümanlara ait. Hatta el-Zahravi “Cerrahinin Babası” sayıl-mıştır. İlk aşı da İslam dünyasında geliştirilmiştir. Daha önemlisi hayvan bağırsağından ilk ilaç kap-sülünü Müslümanlar yapmış, ilk anatomi bilgisi Müslümanlar tarafından verilmiştir. Yanı sıra Hz. Peygamber’in teşviki ile İslam dünyasında her konuda olduğu gibi, tıp konusunda da batıl inanış ve hurafelere karşı ciddi biçimde tavır ortaya konulmuştur. Tıp konusundaki sahih rivayetler, her zaman araştırmaya konu teşkil edecek niteliktedir. Önceleri anlaşılması güç görünen bazı sahih hadisler, tıp alanında ortaya çıkan gelişmeler sonunda açıklanabilmiştir. Şu halde, mahiyetini kavrayamadığımız bir hadisi şüphe ile karşılamak veya reddetmek yerine, anlaşılmasını zamana bırakmak en doğru yol olur. Bugün için anlama imkânımız olmayan bazı hadislerin daha sonraları anlaşılmayacağını nasıl bilebiliriz? Bu nedenle Tıbbu’n-Nebevî ile tıp dünyasında ortaya çıkan gelişmeleri çelişkiler açısından değil de benzerlikler ve örtüşmeler düzleminde ele almak bu kongrenin temel hedefi olacaktır.

Bu hadisler ve Tıbbu’n-Nebevî konusunda yazılan eserler, tıp sahasındaki bugünkü gelişmelerden çok önce ortaya çıktığı için, konunun yeniden ele alınması gerekmektedir. İşte bütün bu bilgilerin ışığında, bu kongre tıp, ilahiyat, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve etik alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları “Tıbbu’n-Nebevî” konusunda konuşmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Kongrede akademisyenler ve uzmanlar tarafından tebliğler sunulacak ve farklı oturumlar gerçekleş-tirilecektir.

KONGRENİN TEMEL TEMALARI

-Kur’an-ı Kerim ve Şifa

-Hadis Kitaplarında Tıbbu’n-Nebevî

-Koruyucu Hekimlik (Dengeli Beslenme, Cüzzam, Spor ve sağlıklı yaşam ve Karantina) -Anne Çocuk Sağlığı ve Emzirme

-Hz. Peygamber Döneminde Uygulanan Tedavi Yöntemleri (Ateşle Dağlamak, Hacamat vs.) -Vücut Temizliği (Abdest, Gusül, Teyemmüm, Kişisel Temizlik vs.)

-Dua, Akıl ve Ruh Sağlığı

-Uyuşturucu Madde Kullanımı (Alkol, Uyuşturucu ve Sigara) -Bitkiler ve Şifa

-Cinsel Hayat (Evlilik, Kadın halleri, Evlilik Dışı İlişki vs.) -Ağız ve Diş sağlığı (Misvak vs.)

-Göz Sağlığı (Sürme Çekme vs.)

-İslamiyet ve Modern Tıbbın Gelişimine Katkısı -İnanç ve İmmünoloji (Tlenfosit sayısında artış) -Yemek Adabı (Sağ elle yemek yemek vs.)

-Güzel koku (Misk vs.)

-İbadetlerin İnsan Sağlığı Üzerinde Etkisi (Namaz, Oruç, Kurban, Hac, Zekat vs.)

-Peygamber Efendimizin tedavi ile ilgili mucizeleri (Kopan uzvun Peygamber Efendimiz tarafından tekrar yerine yapıştırılması vs.)

-Organ Bağışı, Organ ve Doku Nakli -Dövme (tattoo) ve İslam’da Yeri

-Sünnet Olmak

-Sağlığa Yararlı İçecek ve Yiyecekler (Bal, Süt, Kudret Helvası vs.) -Uyku

-Çocuk ve Yaşlı Bakımı

-Sağlığa Zararlı İçecek ve Yiyecekler (GDO’lu Gıda Maddeleri, Ateroskloroz, içki, sigara, domuz eti, kan, ölü eti, plasenta yemek, etobur vahşi hayvanların etinin yenmesi)

-Zehirlenmeler ve İlaç Tedavisi

-Müzikle tedavi (Su sesi, kuş sesi vs.)

-Alternatif Tıp ve İslam (Yoga, Akupunktur vs.)

-Modern Tıp ve İslam (Kök Hücre Tedavisi, İmplantasyon, Tüp Bebek, Klonlama) -İslâm’da kılık-kıyafet ve örtünme

-Estetik Cerrahi ve İslam

-Kürtaj ve diğer Çocuk Aldırma Yöntemleri

Kongre hahıkkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu haber 1820 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..