Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi

Gaziantep Üniversitesi ile İSAV işbirliği ile düzenlenen "Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi" Tartışmalı İlmi Toplantısı 16-18 Ekim 2015 tarihleri arasında icra edilecek.

15 Ekim 2015 - 23:00

Gaziantep Üniversitesi ile İSAV işbirliği ile düzenlenen "Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi" Tartışmalı İlmi Toplantısı 16-18 Ekim 2015 tarihleri arasında icra edilecek. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami Araştırmalar Vakfı (İSAV) işbirliğiyle düzenlenmesi planlanan "Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi" isimli sempozyum 16-18 Ekim tarihleri arasında Üniversitemiz Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ

 – Tartışmalı İlmî Toplantı –

16-18 Ekim 2015

Cuma – Cumartesi– Pazar

Yer:

GAZİANTEPÜNİVERSİTESİ

KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ

KAMPÜS /GAZİANTEP

 16 Ekim 2015 – Cuma

 AÇILIŞ OTURUMU

09.30 – 10.45

 Başkan:Prof. Dr. Saim YEPREM

Marmara Ü.İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

 KUR’ÂN TİLÂVETİ

** *

PROTOKOL KONUŞMALARI

Doç. Dr. MahmutÇINAR

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. ŞehmusDEMİR

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. AliÖZEK

İslâmî İlimlerAraştırma Vakfı (İSAV) Başkanı

Prof. Dr.İbrahim HATİBOĞLU

YÖK Üyesi

Prof. Dr. M.Yavuz COŞKUN

GaziantepÜniversitesi Rektörü

Fatma ŞAHİN

GaziantepBüyükşehir Belediye Başkanı

** *

 AÇILIŞKONFERANSI

10.45 – 11.30

 Prof. Dr. MehmetGÖRMEZ

Diyanetİşleri Başkanı

 16 Ekim 2015 – Cuma

I. OTURUM 14.00 – 16.00

 TOPLUMDA BİRLİKve BERABERLİĞİN ÖNEMİ ve DİNÎ TEMELLERİ

 Başkan: Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU

BayburtÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

 1.Tebliğ: İbadet Hayatımızın Toplumsal Bütünlüğe Katkısı

 Prof.Dr. Sadık KILIÇ

AtatürkÜniversitesi İlâhiyat Fakültesi

** *

 2. Tebliğ: Kur'an'ıBütünleştirici ve Ayrıştırıcı Bir Metin Olarak Okumanın Şifreleri

 Prof. Dr.Mustafa ÖZTÜRK

ÇukurovaÜniversitesi İlâhiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ:Hz. Peygamber ve Râşit Halifeler Döneminde Birlikte Yaşama Tecrübesi

 Prof.Dr. Adnan DEMİRCAN

İstanbulÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

 16 Ekim 2015 – Cuma

II. OTURUM

16.15 – 18.00

 FARKLI İNANÇ veDÜŞÜNCE MENSUPLARIYLA BİR ARADA YAŞAMA

 Başkan: Prof. Dr.Mahmut KAYA

İstanbulÜniversitesi Edebiyat Fakültesi Emekli ÖğretimÜyesi

 1. Tebliğ: Dinî Açıdan Farklıİnanç Gruplarıyla Bir arada Yaşamanın İmkânı

 Prof. Dr. İlyasÇELEBİ

İstanbul 29Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Günümüzde İslâmî FaaliyetlerAlanındaki Düşünce Sorunları Üzerine

 Prof. Dr. MehmetZeki İŞCAN

AtatürkÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

3.Tebliğ:Hıristiyanlık ve İslâmTarihinde Yaşanan İç Çatışmalar Üzerine Bir Değerlendirme(Batı’da YüzyılSavaşları)

Prof. Dr. Ö.Faruk HARMAN

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

Emekli ÖğretimÜyesi

** *

 17 Ekim 2015 – Cumartesi

 III. OTURUM

09.00 – 10.30

 BİRLİĞİPEKİŞTİREN UNSURLAR OLARAK İBADET ve DİĞER DİNÎ FAALİYETLER

Başkan: Prof. Dr. MetinYURDAGÜR

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

1.Tebliğ: ToplumsalBirlik ve Beraberliğin Kur’ânî Temelleri

 Prof. Dr.Abdülhamid BİRIŞIK

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Toplumsal Barışı Tehdit Eden Unsurlara KarşıDin Eğitiminin Gücü ve İşlevi

 Prof. Dr.Hüseyin YILMAZ

CumhuriyetÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ:Toplumun Din Anlayışında Birleştirici ve Ayrıştırıcı Hususlar

 Yrd. Doç. ErolERKAN

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

17 Ekim 2015 – Cumartesi

 IV. OTURUM 11.00 – 12.30

ÖRGÜN ve YAYGINDİN HİZMETLERİNDE DİNÎ SÖYLEM

 Başkan: Prof. Dr. CahitBAĞCI

GaziantepÜniversitesi Rektör Yardımcısı

 1. Tebliğ: İlmî-Dinî Söylemin Topluma Yansımasında Görülen BazıSorunlar

Prof. Dr. ŞehmusDEMİR

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

2. Tebliğ: Dinî SöylemAçısından Çeşitli Gruplar Üzerine Sosyo-Psikolojik Çözümlemeler

 Prof. Dr. M.Doğan KARACOŞKUN–Yrd. Doç. İbrahim EFE

Kilis Üniversitesi İlahiyat Fakültesi–Kilis Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ: DiyanetFaaliyetlerinde Dinî Söylemin Toplumsal Bütünlük Açısından Tahlili

 Ahmet ÇELİK

Gaziantep İlMüftüsü

** *

17 Ekim 2015 – Cumartesi

 V. OTURUM 13.45 – 15.15

 GÜNÜMÜZDEDEĞİŞEN TOPLUM HAYATI ve DİNÎ SÖYLEM

 Başkan: Prof. Dr. AliGÜR

GaziantepÜniversitesi Rektör Yardımcısı

 1. Tebliğ: ToplumsalBirliğin Güçlendirilmesinde Ahlâkî Değerlerin Önemi

Prof. Dr. EyüpBEKİRYAZICI - Prof. Dr. Mehmet DAĞ

AtatürkÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *

 2. Tebliğ: YardımKuruluşlarının Faaliyetlerinin Toplum Üzerinde Ayrıştırıcı ve Bütünleştiriciİşlevleri

Ar. Gör. MehmetAKSÜRMELİ–Ar. Gör. Zeynep Serap TEKTEN

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi–Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

** *

3. Tebliğ: Farklıİnanç Mensuplarıyla Bir Arada Yaşama Tecrübesine Temel Teşkil Eden Kur’ânî İlkeler

 Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLİ

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

** *

 17 Ekim 2015 – Cumartesi

 VI. OTURUM 15.30 – 17.00

 MEDYA ve SİVİLTOPLUM KURULUŞLARINDA DİNÎ SÖYLEM

 Başkan: Prof. Dr. BedreddinÇETİNER

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

1.Tebliğ: Toplumsal Birliğin Sağlanmasında SûfîSöylemin Etkisi

 

Prof. Dr. KadirÖZKÖSE

CumhuriyetÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

** *2.Tebliğ:Toplumun Ayrışmasında Medya Dilinin Etkisi

 Mustafa EKİCİ

TRT 6 YayınMüdürü

** *3. Tebliğ:Toplumsal Birliği SağlamadaSTK’ların Başarı Düzeylerinin Tahlili

 

Turgay ALDEMİR

Bülbülzade VakfıBaşkanı

** *

 17 Ekim 2015 – Cumartesi

 DEĞERLENDİRME OTURUMU

17.15–18.30

 

Başkan:Prof.Dr. Şehmus DEMİR

GaziantepÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr.Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU

Bayburt Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. SaimYEPREM

MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. İlyasÇELEBİ

İstanbul 29Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Prof. Dr. SadıkKILIÇ

AtatürkÜniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

AhmetKÖLEMEN

İlimYayma Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı

 

KAPANIŞ

 

Tarihî Mekânlara Gezi

18 Ekim2015 – Pazar

09.00 – 13.00

KATILIMCILAR(İsim SırasınaGöre)
    Prof. Dr.Abdulhamid BİRIŞIK, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. AdnanDEMİRCAN, İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. Ali GÜR,Gaziantep Ü. Rektör Yardımcısı
    Prof. Dr. BeşirGÖZÜBENLİ, Gazi Ü. Hukuk Fakültesi
    Prof. Dr. BedreddinÇETİNER, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. CahitBAĞCI, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı
    Prof. Dr. EyüpBEKİRYAZICI, Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. HüseyinYILMAZ, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. İbrahimHATİBOĞLU, YÖK üyesi
    Yrd. Doç. İbrahimEFE, Kilis Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
    Prof. Dr. İlyasÇELEBİ, İstanbul 29 Mayıs Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. KadirÖZKÖSE, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. M. DoğanKARACOŞKUN, Kilis Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. MehmetYavuz COŞKUN, Gaziantep Ü. Rektörü
    Doç. Dr. MahmutÇINAR, Gaziantep Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. MahmutKAYA, İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi
    Prof. Dr. MehmetDAĞ, Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. MehmetGÖRMEZ, Diyanet İşleri Başkanı
    Prof. Dr. MehmetZeki İŞCAN, Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. MetinYURDAGÜR, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. MustafaÖZTÜRK, Çukurova İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. NasrullahHACIMÜFTÜOĞLU, Bayburt İlahiyat Fakültesi Dekanı
    Prof. Dr. Ö. FarukHARMAN, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. SadıkKILIÇ, Atatürk İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. SaimYEPREM, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
    Prof. Dr. ŞehmusDEMİR, Gaziantep Ü. İlahiyat Fakültesi
    Yrd. Doç. ErolERKAN, Gaziantep Ü. İlahiyat Fakültesi
    Ahmet ÇELİK, Gaziantepİl Müftüsü
    Ahmet KÖLEMEN, İlimYayma Gaziantep Şube Başkanı
    Fatma ŞAHİN, GaziantepBüyükşehir Belediye Başkanı
    Ar. Gör. MehmetAKSÜRMELİ, Gaziantep Ü. İlahiyat Fakültesi
    Mustafa EKİCİ, TRT6 Yayın Müdürü
    Turgay ALDEMİR, BülbülzadeVakfı Başkanı
    Ar. Gör. ZeynepSerap TEKTEN, Gazi Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi

Bu haber 1323 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..