Trakya Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

02 Ekim 2016 - 11:15 - Güncelleme: 02 Ocak 2017 - 12:18

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Đlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli Hemşire alınacaktır. 

ÜNVANI

ADEDĐ

ARANILAN NĐTELĐKLER

 

Hemşire

 

4

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

ARANANILAN KOŞULLAR

1-  657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2-  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3-  Nöbet usulü çalışmaya engel halinin bulunmaması,

4-  Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLĐ, YERĐ, ZAMANI ve ĐSTENĐLEN BELGELER

          Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1-                  Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

2-                  Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi, 

3-                  2016 KPSSP3 puanını gösteren belge  

4-                  1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru / Beyan formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

        KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır. Alınmaya hak kazanan adaylar 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. 

Bu haber 899 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..