Tüm Meslek Liselerinde 3 Boyutlu Eğitim Materyalleri Kullanılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Yıldırım, “Katsayı uygulamasının kalkmasıyla beraber özelilikle son 3-4 yıl içerisinde Mesleki ve Teknik Ortaöğretime yoğun bir talep var.

02 Şubat 2015 - 21:11

Bu talebin sonucu olarak da yüzde 27’lerden yaklaşık 2 kat yüzde 100 artarak bizim öğrenci oranımız yüzde 54’e yaklaşmıştır” dedi. 
MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nce, Sakıp Sabancı Basın Merkezi'nde düzenlenen "Basın Merkezi Toplantıları"na MEB Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Yıldırım, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 2011 yılında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan MTEGM görevlerine anlattı.
652 sayılı Kanun Hükmünde kararnameyle 2011 yılından önce görev yap genel müdürlüğün 6 birimden oluştuğunu ve sonra bunların MTEGM adı altında birleştiğini ifade etti.
Yıldırım, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde görev tanımı yapılmış 7 daire başkanlığının bulunduğunu bildirerek, çalışmaların genel müdürlükte 178 personelle sürdürüldüğü kaydetti.
Genel Müdürlüğün bütçesiyle ilgili de bilgi veren Yıldırım, “2014 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzün bütçesi 7 milyar 320 milyon idi. Bakanlığımız MEB’in içerisinde aldığı pay yüzde 13 idi. 2015 yılında ise Genel Müdürlüğümüzün bütçesi 8 milyar 230 milyona çıkmıştır” dedi.

“ORTAÖĞRETİME GİDEN HER 100 ÖĞRENCİNİN YAKLAŞIK 54’Ü MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİDİYOR”
Okul sayısının 3 bin 296 olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:
“Şuan Aralık sonu itibariyle bizim 3 bin 296 tane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz var. Öğrenci sayımız 1 milyon 875 bin 599’dur. Bu şu demektir oransal olarak bizim, ortaöğretim içerisindeki okullaşma payımız yüzde 54’e yakındır. Yani ortaöğretime giden her 100 öğrencinin yaklaşık 54’ü Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarına gidiyor demektir. Bizim Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullu öğrencilerine gelen kat sayı uygulaması biliyorsunuz 1998 yılında gelen kat sayı uygulaması hızlı bir düşüş trendine girmişti meslek lisesindeki öğrencilerin okullaşma oranı. Kat sayı uygulamasının geldiği yılda yüzde 27 civarında mesleki ve teknik ortaöğretime öğrenci devam ediyordu. Katsayı uygulamasının kalkmasıyla beraber özelilikle son 3-4 yıl içerisinde Mesleki ve Teknik Ortaöğretime yoğun bir talep var. Bu talebin sonucu olarak da yüzde 27’lerden yaklaşık 2 kat yüzde 100 artarak bizim öğrenci oranımız yüzde 54’e yaklaşmıştır. Yüzde 54’e hiç gelmemişti. OECD ortalaması yüzde 46- 47 civarında biz mesleki ve teknik eğitimdeki okullaşma oranıyla OECD ülkelerinin ortalamasının üzerinde okullaşmayı yakalamış oluyoruz.”
Toplam öğretmen sayısının 127 bin 330 olduğunu söyleyen Yıldırım, 52 bin 509 tane derslik olduğunu ve uygulanan program sayısının 62 alan, 226 dal olduğunu ifade etti.

“MEZUNLARIMIZ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 65,1”
Yıldırım, “Mezunlarımız işgücüne katılma oranı yüzde 65,1. Yani meslek lisesinden mezun olan öğrencilerimizin yüzde 65’i bir iş yerinde çalışıyor kendi alanlarıyla ilgili işlerde. Geri kalanı yüzde 10’luk bir kısmı kendi işini yapıyor, bir kısmı üniversiteye hazırlanıyor. Yüzde 25 civarında bir kısmı da yükseköğretime gidiyor. 25-30 civarında üniversiteye meslek yüksekokulları ve lisansa devam ediyor. Mezunlarımızda iş hayatında memnuniyet düzeyi yüzde 70’lerin üzerinde. Bu işletme ölçeği büyüdükçe daha yukarılara çıkıyor. Biz teknisyen yetiştiriyoruz. Usta ve kalfa yetiştirmiyoruz. Onlar hayat boyu öğretim genel müdürlüğünde ve diğer kurumlarda yetişiyor” şeklinde konuştu.
Okul çeşitliğinden program çeşitliliğine geçişle ilgili ise Yıldırım, 22 tane okul türü olduğunu ve bunları Mesleki veTeknik Anadolu Lisesi adı altında birleştirdiklerini ve 3 bin 296 okulun yeniden adlandırıldığını bildirdi.

“ ‘MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ EYLEM PLANI’ HAZIRLANDI”
“Reform niteliğinde yaptığımız en önemli çalışmalardan birisi de ülkemizde ilk defa Mesleki ve Teknik Eğitimle ilgili ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Eylem Planı’ hazırlandı” diyen Yıldırım, bunun Haziran ayında Resmi Gazetede yayımlandığını söyledi.
Yıldırım, eylem planının 2045-2018 yıllarını kapsadığını kaydetti.
Yıldırım, “Bu Türkiye’nin MTE Strateji Belgesi ve Eylem Planı. Bizim yol haritamız önümüzdeki 5 yılda bu. Burada bizim 3 tane politika eksenimiz var. 8 tane önceliğimiz var. Tedbirlerimiz var. Bu ülkemizde Mesleki ve Teknik Eğitimde planlı bir şekilde yapılacakları legal bir doküman haline getiren ilk çalışmadır. Bu da çok önemli bir çalışma” dedi.
Mesleki ve Teknik Eğitimde erişim imkanlarının geliştirilebileceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
“Mesleki ve Teknik Öğretim Programları geliştirilecek, yeterlilik sistemi geliştirilecektir. Mesleki ve Teknik Eğitimde iş hayatının beklentilerine cevap verebilecek şekilde, ulusal ve uluslar arası yeterlilikleri de kapsayacak şekilde yeniden dizayn edilecek, kazanımlar yeniden tanılanacak. Bu kazanımlara dayalı olarak beceri haritaları hazırlanacak. Mesleki ve Teknik Eğitimde verimli ve etkin bir yönetim sistemi geliştirilecek. Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi kurulacak. Bu çalışma başlamıştır. Öğrenci ve mezunlarımızın iş piyasasına geçişleri kolaylaştırılacaktır. Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve mezunlarımızın ulusal ve uluslar arası iş gücü hareketliliği etkinleştirilecektir.”

“ERASMUS ARTI PLUS DEDİĞİMİZ BU PROGRAMIN SAHİP OLDUĞU BÜTÇESİNİN YÜZDE 80’NİN ÜZERİNDEKİ BÜTÇEYİ BİZİM OKULLARIMIZ KULLANIYOR”
AB Bakanlığı’nın altında yürüyen Ulusal Ajans’ın Erasmus plus diye bir programı olduğuna değinen Yıldırım, “Türkiye’deki Erasmus plus bütçesinin yüzde 90’nına yakınını Mesleki ve Teknik Eğitim Ortaöğretim Okulları kullanıyor. Erasmus artı plus dediğimiz bu programın sahip olduğu bütçesinin yüzde 80’nin üzerindeki bütçeyi bizim okullarımız kullanıyor” ifadelerini kullandı.
Sektörle doğrudan protokol yaparak 76 tane aktif protokolün imzalandığını belirten Yıldırım, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi’nin (UMEM) değişik sektörlerin katılımıyla yürüyen en büyüm proje olduğunu ve bütçesinin ise 120 milyon olduğunu bildirdi.
Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi’nin (MESGEP) ise özellikle dezavantajlı gruplara yönelik meslek edindirme projesi olduğunu, ceza evinden çıkmış, eşinden ayrılmış ailelere yönelik olarak yürütüldüğünü ve 3 milyon 500 TL’lik bütçesi olduğunu kaydetti.
Yıldırım, 123 milyon 500 TL ulusal projelerde ek finansman sağladıklarını belirtti.
MESGEP’te bugüne kadar 5 bin 700 kişinin kursları bitirerek belge aldığını söyleyen Yıldırım, 35 ilde yürütülen projenin mesleksiz bayanlar, ayrılmış parçalanmış aileler ve cezaevinden çıkanlar tarafından yoğun olarak tercih edildiğini kaydetti.
İŞKUR ile ortak yürütülen UMEM Projesi kapsamında da bugüne kadar 173 bin 931 kursiyerin faydalandığını ve bu kursa katılan herkese de İŞKUR tarafından günlük 25 TL para ödendiğini bildirdi.
Uluslar arası 8’inci Robot Yarışmasının geçen sene Eskişehir’de gerçekleştiğini hatırlatan Yıldırım, “Bu sene bunun 9’uncusunu Çanakkale Zaferinin 100.yıl dönümü olması sebebiyle Çanakkale’de düzenleyeceğiz, Mayıs ayının 13’ünde açılacak,15’i arasında da yarışmalar düzenlenecek” dedi.
Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle "usta" istihdamı için sadece meslek lisesi diplomasının yetmediğini, bunun yanında ayrıca belgeler gerektiğini söyleyen Yıldırım, bu sebeple Ulusal Referans Noktası (URN) ile çalışmaların tamamlandığını ve URN sitesinde mesleki ve teknik eğitim alan ve dallarına ilişkin EUROPASS sertifika eklerinin yayımlandığını anlattı.
Bu uygulamanın Avrupa ülkelerinde işe girme ya da ücret artışı için gerekli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, özellikle Almanya'daki Türk vatandaşlarının mesleklerinde ilerlemeleri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

"BUNDAN SONRA TÜM MESLEK LİSELERİNDE 3 BOYUTLU EĞİTİM MATERYALLERİ KULLANILACAK"
Mesleki ve teknik eğitimde Türkiye'de bir ilki hayata geçireceklerini belirten Yıldırım Ankara'da "yeşil teknoloji" konusunda uluslararası eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek bir okul yapmayı planladıklarını ve bu okulun iş ve işlemleriyle ilgili ihale aşamasının Ankara Valiliği tarafından yürütüldüğünü bildirdi.
Yıldırım, "Burada yenilenebilir enerji ile ilgili 3 yıl önce bir alan açtık. Öğrenciler, bu okulda rüzgar ve güneş enerjisi gibi dallarda eğitim alacaklar, bina ise kullandığı enerjiyi tamamen kendi üretecek. Yani okul tamamen akıllı bir okul olacak" ifadelerini kullandı.
Mesleki ve teknik eğitimde ilk defa uygulamaya konulacak "sivil havacılık" alanı yer hizmetleri öğretim programının geliştirileceğini ve uygulamaya konulacağını bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Ülkemizde dünyanın en büyük 3. havaalanı yapılacak. Bununla birlikte yer hizmetleri alanında çok fazla elemana ihtiyaç olacak. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için sivil havacılık yer hizmetleri öğretim programını taslak olarak hazırladık. Önümüzdeki yıl, bunu uygulamaya koyacağız."
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın eğitim öğretim dönemi yarı yılı karnelerini dağıttığı Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aynı anda 3D Laboratuvarının açılışını da yaptığına değinen Genel Müdür Yıldırım, "Burada mesleki ve teknik eğitimde 3 boyutlu materyal hazırlama projesini tüm alanlar için yaygınlaştırıp video olarak tüm okullara yaygınlaştıracağız. Bundan sonra tüm meslek liselerinde 3 boyutlu eğitim materyalleri kullanılacak. Bu eğitimler bir perde üzerinde üç boyutlu görüntülerle verildiğinden gerçekten de sinema keyfi veriyor ve öğrencilerin motivasyonunu da arttırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu haber 1673 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..