Türk-Alman Üniversitesi Akademik İlan

Türk-Alman Ünivresitesi Öğretim Üyesi İlanı

16 Ağustos 2015 - 12:13

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

ĠLAN TARĠHĠ       

: 14.08.2015

 

SON BAġVURU TARĠHĠ

: 03.09.2015 (saat 17:00 mesai bitimine kadar)

 

ÖN DEĞERLENDĠRME

: 07.09.2015

 

SINAVA GĠRĠġ TARĠHĠ

: 09.09.2015

 

SONUÇ AÇIKLAMA 

: 11.09.2015

 

 

BİRİMİ

 

BÖLÜMÜ

ABD

KADRO ÜNVANI

 

ADET

 

NİTELİK

Fen

Fakültesi

Enerji Bilimi ve

Teknolojileri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

AraĢtırma Görevlisi

1

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu Anabilim Dallarının birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen

Fakültesi

Enerji Bilimi ve

Teknolojileri

Katıhal Fiziği

AraĢtırma Görevlisi

1

Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak, fizik veya katıhal fiziği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen 

Fakültesi

Moleküler

Biyoteknoloji

Bölümü

Biyoenformatik

AraĢtırma Görevlisi

1

Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Fizik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu Anabilim Dallarının birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen 

Fakültesi

Malzeme

Bilimi ve

Teknolojileri

Fizikokimya

AraĢtırma Görevlisi

1

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Malzeme ve Metalurji Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği veya Kimya Bölümü lisans mezunu olmak ve bu Anabilim Dallarının birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen 

Fakültesi

Malzeme

Bilimi ve

Teknolojileri

Polimer

AraĢtırma Görevlisi

1

Malzeme Bilimi Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği veya Kimya Bölümü lisans mezunu olmak ve bu Anabilim Dallarının birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

Ġktisadi ve Ġdari

Bilimler

Fakültesi

Ġktisat

Uluslararası Ġktisat

AraĢtırma Görevlisi

1

Ġktisat Bölümü lisans mezunu olmak ve Ġktisat veya Uluslararası Ġktisat Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Sistemler

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

AraĢtırma Görevlisi

1

Mekatronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu Anabilim Dallarının birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar

Donanımı

AraĢtırma Görevlisi

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu Anabilim Dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

ElektrikElektronik

Mühendisliği

Elektromanyetik

Alanlar ve

Mikrodalga

Tekniği

AraĢtırma Görevlisi

1

Elektronik Mühendisliği veya ElektrikElektronik Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği veya Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu Anabilim Dallarının birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Kültür ve

Kültür ve

ĠletiĢim

AraĢtırma

1

ĠletiĢim Bilimleri Bölümü, Medya ve

Sosyal Bilimler

ĠletiĢim Bilimleri

 

Görevlisi

 

ĠletiĢim Bölümü,                ĠletiĢim                 Tasarımı

Bölümü, Görsel ĠletiĢim Tasarımı Bölümü veya Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü lisans mezunu olmak ve bu

Anabilim Dallarının birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

-Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun 33/a maddesi ve “Öğretim Üyesi DıĢındaki Öğretim Elemanı

Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Ġle GiriĢ Sınavlarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla AraĢtırma Görevlisi alınacaktır. 

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki Ģartları taĢıması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

1-BaĢvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.)

2-ÖzgeçmiĢ

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Öğrenim Belgeleri ve transkript

5-Yabancı ülkelerden alınmıĢ diplomaların denklik belgeleri

6-Yabancı Dil Belgesi (Almanca)

7-Ales Belgesi

8-2 adet fotoğraf

9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

-Müracaatlar Ģahsen, internet veya posta yoluyla Ġlgili Fakültelere, ġahinkaya Caddesi No:86 34820 Beykoz/ĠSTANBUL adresine) yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. -BaĢvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup, sınava çağrılanların evrak asıllarını veya onaylı suretlerini sınavdan önce Rektörlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. Almanca dil belgesi sunmayanların baĢvurusu dikkate alınmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Fen Fakültesi :Fakülteler Binası ġahinkaya Caddesi No:86 34820 Beykoz/ĠSTANBUL ff@tau.edu.tr 0216 333 30 26 - 0216 333 31 00

İİBF Fakültesi: Fakülteler Binası ġahinkaya Caddesi No:86 34820 Beykoz/ĠSTANBUL iibf@tau.edu.tr 0216 333 32 06 - 0216 333 32 74

Mühendislik Fakültesi: Fakülteler Binası ġahinkaya Caddesi No:86 34820 Beykoz/ĠSTANBUL muhendislik@tau.edu.tr 0216 333 31 09 - 0216 333 30 70

Kültür ve Sosyal Bil. Fakültesi: Fakülteler Binası ġahinkaya Caddesi No:86 34820 Beykoz/ĠSTANBUL ksbf@tau.edu.tr   0216 333 31 00 

Bu haber 808 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..