Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik İlan

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

16 Temmuz 2015 - 00:35

İLAN TARİHİ                       :  16.07.2015

SON BAŞVURU TARİHİ    :  30.07.2015

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen özellikleri taşıması ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik Belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile birlikte 6 adet CD veya tanışabilir bellek.

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi/dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 4 adet CD veya tanışabilir bellek.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

NOTLAR

1 - Aynı alanda yapılan başvurularda tercih edilme sırası profesör, doçent ve yardımcı doçent şeklinde olacaktır.

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - İlanımıza www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58    Faks: (0312) 342 84 60

 

Fakülte

Bölüm

Adet

Unvan

Uzmanlık Alanı

Açıklama

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Uçuş Mekaniği ve Kontrol

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Uçuş mekaniği ve kontrol konusuyla ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

İtki Sistemleri

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• İtki Sistemleri konusuyla ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Yapısal Analiz

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Yapısal analiz konusuyla ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Yanma

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Yanma konusuyla ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

Uzay Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Uçuş Mekaniği ve Kontrol

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Uçuş mekaniği ve kontrol konusuyla ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

Uzay Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Yapısal Analiz

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Yapısal analiz konusuyla ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Uydu Sistemleri

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Uydu sistemleri konusuyla ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Isı Transferi

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Uzay ortamında ısı transferi konusuyla ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Uygulamalı Matematik

• Uygulamalı matematik alanında doktora derecesine sahip olmak,

• Zaman skalası, kararlılık ve salınım konularında akademik yayınlara sahip olmak,

• Yükseköğretim kurumlarında asgari 3 yıl akademik çalışma tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Kontrol Teorisi

Robotik konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Sinyal İşleme

İstatistiksel sinyal işleme ve olasılık teorisi konularında akademik çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Dijital Tasarım

Gömülü sistemler konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Haberleşme Sistemleri

Kablosuz haberleşme sistemleri konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

Makine Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Enerji

• Makine Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak,

• Enerji alanında akademik çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Makine Teorisi ve Dinamiği

• Makine Mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahip olmak,

• Makine teorisi ve dinamiği alanında akademik çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Konstrüksiyon ve İmalat

• Makine Mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahip olmak,

• Konstrüksiyon ve imalat alanında akademik çalışmaları bulunmak.

Mekatronik Mühendisliği

(İngilizce)

2

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Dijital Kontrol ve Gömülü Sistemler

• Mekatronik Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Mekatronik enstrümantasyon veya gömülü sistemler veya digitalkontrol alanlarının en az birinde akademik çalışmaları bulunmak,

• Sensörler, eyleyiciler, mikrokontroller, FPGAs ve PLCs hakkında ders verecek düzeyde bilgi sahibi olmak,

• Tercihen biyomekatronik konularında çalışmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Benzetim

• Endüstri Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak,

• Kesikli olay benzetimi konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Stokastik

• Endüstri Mühendisliği veya Uygulamalı Matematik alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Stokastik süreçler konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Üretim Planlama ve Ergonomi

• Endüstri Mühendisliği alanından doktora derecesine sahip olmak,

• Üretim planlama ve ergonomi konularında akademik çalışmaları bulunmak.

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Bilgisayar Ağları

• Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Bilgisayar ağları konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Donanım

• Yükseköğretim kurumlarında mikroişlemciler, sayısal sistem tasarımı, gömülü sistemler ve bilgisayar mimarisi konularında dersler vermiş olmak,

• Bilgisayar mimarisi ve donanımı konularında akademik çalışmaları bulunmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Yazılım

• Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Paralel ve dağıtık sistemler konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi

Havacılık İşletmeciliği

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Havacılık Hukuku

• Havacılık hukuku konusunda akademik çalışmaları bulunmak,

• Yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş olmak,

• Tercihen havacılık sektöründe çalışma tecrübesine sahip olmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Havalimanı Yönetimi

• Havalimanı yönetimi kapsamındaki operasyonlar, planlama, tasarım ve kaynak konularında akademik çalışmaları bulunmak,

• Yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş olmak,

• Tercihen havacılık sektöründe çalışma tecrübesine sahip olmak.

1

Prof.Dr

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Havayolu Yönetimi

• Havayolu yönetimi veya havayolu gelir yönetimi veya havayolu iş modelleri konularında akademik çalışmaları bulunmak,

• Yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş olmak,

• Tercihen havacılık sektöründe çalışma tecrübesine sahip olmak.

Lojistik Yönetimi

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Lojistik

(endüstri mühendisliği ve tedarik zinciri)

• Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

• Lojistik yönetimi ve/veya tedarik zinciri alanlarında akademik çalışmalara ve/veya sektör tecrübesine sahip olmak,

• Tercihen eğitim dili İngilizce olan yükseköğretim birimlerinde asgari iki yarıyıl ders vermiş olmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Lojistik

(ulaştırma yönetimi, depolama yönetimi veyaenvanter yönetimi)

• Ulaştırma yönetimi veya depolama yönetimi veya envanter yönetimi alanlarının en az birisinde akademik çalışmalara ve/veya sektör tecrübesine sahip olmak,

• Tercihen eğitim dili İngilizce olan yükseköğretim birimlerinde asgari iki yarıyıl ders vermiş olmak.

İşletme

(İngilizce)

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Sayısal Yöntemler

• Sayısal yöntemler konusunda eğitimi ve akademik çalışmaları olmak,

• Yükseköğretim kurumlarında sayısal yöntemler ve ilgili alanlarda lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş olmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

• Üretim yönetimi ve pazarlama alanında eğitimi ve akademik çalışmaları olmak,

• Yükseköğretim kurumlarında bu alanda lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş olmak.

1

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Ticaret Hukuku

• Ticaret hukuku alanında akademik çalışmaları olmak,

• Yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş olmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Yönetim ve Organizasyon

• Yönetim ve organizasyon alanında eğitimi ve akademik çalışmaları olmak,

• Yükseköğretim kurumlarında bu alanda lisans ve lisansüstü seviyede ders vermiş olmak.

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

İktisat

• İktisat alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

• İktisat alanında uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmak,

• Eğitim dili İngilizce olan yükseköğretim birimlerinde bu alanda en az lisans seviyesinde ders vermiş olmak.

Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Yönetim ve Organizasyon

• Yönetim ve Organizasyon alanında doktora derecesine sahip olmak,

• “Havacılık İşletmelerinde Kriz Yönetimi” konusunda yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak,

• Belgelendirilmek şartıyla asgari 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

Uçak Teknolojisi

1

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Fizik

• Üniversitelerin Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahip olmak,

• Yabancı dilde eğitim verilen yükseköğretim kurumlarından Fizik alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

• Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

6583/1-1

Bu haber 1597 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..