Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

31 Aralık 2015 - 07:24

DUYURULUR

İLAN TARİHİ                                   :  31.12.2015

SON BAŞVURU TARİHİ                :  15.01.2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen özellikleri taşıması ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik Belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile birlikte 6 adet CD veya taşınabilir bellek.

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi/dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 4 adet CD veya tanışabilir bellek.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 4 adet CD veya taşınabilir bellek.

NOTLAR

1 - Aynı alanda yapılan başvurularda tercih edilme sırası profesör, doçent ve yardımcı doçent şeklinde olacaktır.

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - İlanımıza www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11 06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58   Faks: (0 312) 342 84 60

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ADET

UNVAN

AÇIKLAMA

HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ

Pilotaj

(İngilizce)

2

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Uçak Mühendisliği veya Havacılık Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Uçak Mühendisliği

(İngilizce)

2

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Asgari beş farklı yayımlanmış SCI makalesi bulunmak,

• Asgari üç yıl yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Uzay Mühendisliği

(İngilizce)

2

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Malzeme/Seramik Mühendisliği alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak,

• Asgari beş farklı yayımlanmış SCI makalesi bulunmak,

• Asgari üç yıl yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.

1

Doç. Dr.

• Uzay Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,

• Asgari beş farklı yayımlanmış SCI makalesi bulunmak,

• Asgari üç yıl yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme

(İngilizce)

1

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

• Tercihen yabancı dilde eğitim verilen bir yükseköğretim kurumunda lisans veya lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

İşletme

(Türkçe)

1

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

• Tercihen yabancı dilde eğitim verilen bir yükseköğretim kurumunda lisans veya lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

2

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• İşletme Fakültesi mezunu olmak,

• İşletme alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

• Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış akademik çalışmaları bulunmak,

• Tercihen yükseköğretim kurumlarında lisans veya lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finans

(İngilizce)

1

Yrd. Doç. Dr.

• Uygulamalı Matematik alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

• Optimizasyon, Eniyilemeli Kontrol Problemleri, Model İndirgeme Teknikleri konularında bilimsel yayınlara sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak,

• Bilgisayar Donanımları konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak,

• Asgari üç farklı yayımlanmış SCI makalesi bulunmak,

• Sayısal Sistemler, Mikroişlemciler, Bilgisayar Mimarisi veya Gölümü Sistemler konularının en az birinde lisans veya yüksek lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak,

• Asgari bir yıl yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.

1

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak,

• Bilgisayar Ağları konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak,

• Asgari üç farklı yayımlanmış SCI makalesi bulunmak,

• Bilgisayar Ağları, Kablosuz Ağlar veya Kablosuz İletişim konularının en az birinde lisans veya yüksek lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak,

• Asgari bir yıl yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

• Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,

• Paralel ve Dağıtık Sistemler konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak,

• Asgari üç farklı yayımlanmış SCI makalesi bulunmak,

• Akademik proje tecrübesine sahip olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

• Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak,

• Makine Öğrenmesi ve Doğal Dil İşleme konularında bilimsel çalışmaları bulunmak,

• Yazılım Mühendisliği ve Üniversite-Sanayi İşbirliği alanlarında çalışma deneyimine sahip olmak,

• Asgari bir yıl yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

1

Yrd. Doç. Dr.

• Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,

• Makine Öğrenmesi ve Doğal Dil İşleme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

• Endüstriyel kuruluşlarda aktif çalışma tecrübesine sahibi olmak,

• Asgari bir yıl yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

1

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

• Stokastik Süreçler, Üretim Planlama, Tedarik Zinciri Yönetimi, İş Etüdü ve Ergonomi alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.

2

Yrd. Doç. Dr.

• Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

• Stokastik Süreçler, Optimizasyon, Üretim Planlama, Tedarik Zinciri Yönetimi, İş Etüdü ve Ergonomi alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.

Makine Mühendisliği

(İngilizce)

1

Yrd. Doç. Dr.

• Makine Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

• Uçak üretimi ve bakımı alanında çalışma tecrübesine sahip olmak,

• Asgari yirmi yıl süreli havacılık deneyimine sahip olmak.

MekatronikMühendisliği

(İngilizce)

2

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Mekatronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden lisans veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

• Mekatronik Enstrümantasyon veya Gömülü Sistemler veya Dijital Kontrol alanlarından en az birinde uzmanlığını almış ve akademisyenlik tecrübesine sahip olmak,

• Sensörler, Eyleyiciler, Mikrokontroller, FPGAs ve PLCs konularında ders verecek düzeyde akademik birikimi bulunmak,

• Tercihen, Biyomekatronik konusunda akademik çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MekatronikMühendisliği

(İngilizce)

1

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanlarının birinden lisans veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

• Dalga Yayılımı, Katı Mekaniği veya Hesaplamalı Fizik konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.

1

Doç. Dr.

• Matematik alanında lisans veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

• Zaman Skalası konusunda akademik çalışmaları bulunmak,

• Asgari 5 yıl yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce)

1

Yrd. Doç. Dr.

• Yarıiletken Teknolojileri konusunda araştırmacı olarak çalışma tecrübesine sahip olmak,

• Grafen Malzemesi konusunda araştırma yapmış olmak,

• SCI tarafından taranan dergilerde yayınları bulunmak.

ANKARA HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Uçak Teknolojisi (Türkçe)

1

Prof. Dr.

• Mühendislik alanında lisans derecesine sahip olmak,

• Üretim Planlama ve Kontrol, Mühendislik Çözümlemeleri ve Mühendislik Ekonomisi konularında yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak,

• İçten Yanmalı Motorlar, Mühendislik Ekonomisi ve Uygulamalı İstatistik alanlarında yayımlanmış akademik çalışmaları bulunmak,

• Yükseköğretim kurumlarında akademik yöneticilik tecrübesine sahip olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

• Makine alanında lisans ve Eğitim Bilimleri alanında doktora derecelerine sahip olmak,

• Malzeme Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Uzman Sistemler ve Eğitim Programlarında Toplam Kalite Uygulaması konularında yayımlanmış akademik çalışmaları bulunmak,

• Eğitim-öğretim alanında asgari 10 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

1

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Hava Aracı Bakım Lisansına sahip olmak,

• Hava Aracı Bakım Kuruluşlarında belgelendirilebilir çalışma tecrübesine sahip olmak.

İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Uçak Teknolojisi (Türkçe)

2

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

• Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanlarından birinden lisans veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

 

Bu haber 690 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..