Türkiye Değer Ödülleri başvuruları devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye Değer Ödüllerinin beşincisi 2015-2016 eğitim öğretim yılında “Sorumluluk” temasıyla başvuruları devam ediyor.

20 Ocak 2016 - 20:18

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye Değer Ödüllerinin beşincisi 2015-2016 eğitim öğretim yılında “Sorumluluk” temasıyla başvuruları devam ediyor. Başvurular 15 Mart 2016 tarihinde son bulacak.

Ödüllerin Başvuru Takvimi

Yarışma şartnamesinin ve gerekli duyuruların Bakanlık tarafından üst yazı ile Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilmesi ve okullara duyurulması 22 Aralık 2015
Her kategoride okullarda çalışmaların başlatılması, duyuru, afiş ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtım başlangıcı 22 Aralık 2015
Yarışmaya katılacak öğrenciler için www.turkiyedegerodulleri.com adresinden online kayıt ve başvuru süresi 22 Aralık 2015 – 15 Mart 2016
Okul Seçici Kurulu tarafından kategorilere göre okul birincilerinin belirlenmesi ve online başvuru formunun doldurulması için son tarih 15 Mart 2016
Okulların İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yarışma için son başvuru tarihi 18 Mart 2016
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Seçici Kurulların kurulması her kategoride ilçe birincilerinin seçilmesi 21 - 23 Mart 2016
Her kategoride ilçe birincilerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi için son tarih 25 Mart 2016
İl Seçici Kurullarının oluşturulması ve değerlendirmelerin yapılması 28-30 Mart 2016
Eser ve değer ödülü kategorilerinde il birincisi seçilen öğrenci kayıtlarının www.turkiyedegerodulleri.com adresine İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından girilmesi için son tarih.
(Şiir, Hikaye ile Değer Ödülü metinleri sisteme yüklenecektir.) 4 Nisan 2016
Resim, Karikatür ve Kısa Film eserlerinin kargo yoluyla Değerler Eğitimi Merkezi’ne gönderilmesi için son tarih. 4 Nisan 2016
Türkiye Finali Seçici Kurulunun Toplanması ve Değerlendirmelerin Yapılması 11-15 Nisan 2016
Türkiye Finali ve Ödül Töreni  9 

Başvuru ve Katılım Şartları

1.Tüm yarışma kategorileri için genel koşullar

Katılımcı Türkiye’de 81 il ve 956 ilçede yer almakta olan tüm özel ve resmi eğitim kurumlarının ortaokul 5,6,7,8. sınıflarının ve orta öğretim kurumlarının (lise) 9,10,11,12. sınıflarının ve bu okullardaki hazırlık sınıflarının herhangi birisinin devamlı öğrencisi olmalıdır.
Türkiye Değer Ödülleri dahilinde her iki kategoride de Sorumluluk değeri konu alınmalıdır.
Her iki kategoride de çalışmalar özgün olup herhangi bir yerden alıntı veya kopya olmamalıdır.
Değer ödülü kategorisinde yarışmaya katılan öğrenciler için “Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu” ve Eser ödülü kategorisi ve alt dallarında yarışmaya katılan öğrenciler için “Eser Ödülü Kategorisi Öğrenci Bilgi Formu” eksiksiz doldurularak müracaatların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2. DEĞER ÖDÜLÜ
2.1.Değer Ödülü Adaylarının Tespiti

Türkiye Değer Ödülleri yarışmasında en değerli ödüldür.
Okul idaresi başkanlığında,  Okul Rehber Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Branş Öğretmenlerinin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda okullarında “Değer Ödülü” kategorisinde Sorumluluk değeri temasında tavır ve davranışlarıyla bu ödüle layık gördükleri öğrenci/leri tespit etmelidirler.   
“Değer Ödülü”ne aday gösterilirken; öğrencinin “Değer Ödülü”ne aday gösterilme nedeni, bu değerle ilgili örnek tutum ve davranışları, öğrenciyi diğer öğrencilerden ayırt eden özellikleri, öğrencideki bu değerin kendisi ve çevresine yansımaları hikâye edilmelidir.
“Değer Ödülü” kategorisinde Sorumluluk değeri temasında başvurulan öğrencinin hikâyesi “Değer Ödülü Bilgi Formu” formatında en fazla 5 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazı biçimi Times New Roman ve 12 punto olmalıdır.
Okullarda öğrencinin tespiti ve hakkında bir dosyanın oluşturulmasından Türkiye Finali jürisinin sonuçları ilan etmesine kadar olan süreç içerisinde, öğrencilere bu kategoride öğretmenleri veya okul idarecileri tarafından ödüle aday olarak gösterildiklerine dair bilgi verilmemelidir.
Öğretmenler veya Okul yöneticileri tarafından bu kategoride bu ödüle layık görülen aday öğrenciler son aşamaya kadar da davranışlarının değersiz olduğu kanaatine kapılmamaları ve benlik saygılarını yitirmemeleri gibi nedenlerle hiçbir aşamada olumlu ya da olumsuz sonuçlardan haberdar edilmemelidir.

3. ESER ÖDÜLÜ KATEGORİSİ ve DALLARI

Eser Ödülükategorisinde Sorumluluk değeri temasını, bu kategori dâhilinde alt dallarda yer alan alanlarda ortaya koydukları eserleriyle ifade eden öğrencilerin eserlerinin aşağıdaki kriterlere uygunluğu okul idaresi ve öğretmenleri tarafından tespit edilmelidir.
Eser Ödülü kategorisi dâhilindeki tüm alt dallarda yapılacak başvurular için “Eser Ödülü Kategorisi Öğrenci Bilgi Formu” mutlaka doldurulmalıdır.

3.1.RESİM

Resimler 35x50 cm resim kâğıdına, fon kâğıdı veya tuval üzerine kara kalem, kuru boya, akrilik, yağlı boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak yapılabilir.
Resim üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır.
Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan, iki büyük karton arasına yerleştirilerek gönderilmesi gerekmektedir.
Resmin arkasında öğrenci adı soyadı, sınıfı, okulu, ilçesi, ili ve iletişim bilgileri (Adres, telefon ve e-mail) yer almalıdır.
Resmin özgün, herhangi bir yarışmada ödül almamış, ticarileşmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.
Resim üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır. 

3.2.ŞİİR

Şiirde ölçü serbesttir.
Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto yazı boyutu, 1,5 satır aralığı ve A4  sayfa yapısında olmalı ve  4 sayfayı geçmemelidir.

3.3.HİKÂYE

Hikâye gerçek veya kurgu olabilir.
Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto yazı boyutu, 1,5 satır aralığı ve A4  sayfa yapısında olmalı ve  10 sayfayı geçmemelidir.

3.4.KISA FİLM HAZIRLAMA

Filmin süresi 10 dakikayı geçmemelidir.
Jenerikte, yönetmen, senarist ve oyuncu bilgilerine yer verilmedir. Yarışmaya film ekibi adına başvurulacaktır. Ekip en fazla beş öğrenciden oluşabilir.
Kazanılan ödül ekip arasında Değerler Eğitimi Merkezi tarafından eşit paylaştırılacaktır.
Kısa filmler, herhangi bir formatta, CD/ DVD veya USB bellek ile Değerler Eğitimi Merkezi’ne kargolanacaktır. CD/DVD veya USB belleğin zarar görmeyecek şekilde paketlenmesine dikkat edilmelidir.
Dereceye giremeyen kısa filmler dahil, yarışmaya başvuran tüm kısa filmlerin yayın ve telif hakları Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi’ne aittir.

3.5.KARİKATÜR

Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarında her tür kağıda serbest teknikle, siyah-beyaz veya renkli olarak çizilebilir.
Her öğrenci en çok 1 adet karikatür çalışmasıyla yarışmaya katılabilir.
Karikatürün özgün, herhangi bir yarışmada ödül almamış, ticarileşmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.
Karikatür üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır. Karikatürün arkasında öğrenci adı soyadı, sınıfı okulu ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
Eserlerin zarar görmemesi için katlanmadan iki büyük karton arasına yerleştirilerek gönderilmesi gerekmektedir.

4.Başvuru Yöntemi

Türkiye Değer Ödülleri ile ilgili gerekli duyurular okul öğretmen ve öğrencilerine okul müdürlüklerince yapıldıktan sonra yarışmaya katılacak öğrenciler için 22 Aralık 2015 - 15 Mart 2016 tarihleri arasında www.turkiyedegerodulleri.com adresinden online kayıt ve başvuru yapılması gerekmektedir.
Okul Rehber Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Branş Öğretmenlerinin yaptıkları değerlendirmelerinden oluşan Okul Seçici Kurulu tarafından yukarıda yer alan kriterler uygun olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Değer Ödülü kategorisinde okul birincisi olarak belirlenen öğrencilerinwww.turkiyedegerodulleri.com adresinden online kayıt ve başvuruları için son tarih 15 Mart 2016’dır.
Okul Seçici Kurulu tarafından Değer Ödülü Kategorisinde okul birincisi olarak belirlenen öğrencilerin bilgileri“Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu” ile birlikte Okul Müdürlükleri tarafından bir üst yazıyla 15 Mart 2016 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmelidir.
Eser Ödülü kategorisinin alt dallarında ise öğrenciler Sorumluluk değeri temasında ortaya koydukları eserler ile okul müdürlüklerine veya okul müdürlükleri tarafından görevlendirilen öğretmene “Türkiye Değer Ödülleri”ne katılım için müracaat ederler. Müracaat eden öğrencilerin bilgileri 22 Aralık 2015 - 15 Mart 2016 tarihleri arasında www.turkiyedegerodulleri.com adresine girilerek online kayıt ve başvurunun yapılması gerekmektedir.
Okul müdürlükleri tarafından oluşturulan Okul Seçici Kurulunun yukarıdaki kriterlere uygun olarak yapacağı değerlendirmeler neticesinde birinci olan öğrencilerinwww.turkiyedegerodulleri.com adresinden online kayıt ve başvuruları için son tarih 15 Mart 2016’tir.   
Okul Seçici Kurulu tarafından eserleri ile Eser Ödülü Kategorisinde okul birincisi olarak seçilen öğrencilerin eserlerinin “Eser Ödülü Kategorisi Öğrenci Bilgi Formu” ile birlikte, bir üst yazıyla 15 Mart 2016 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirerek başvuru işlemi gerçekleştirilmelidir.

5.Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar

Her iki kategoride de yarışmaya başvuran çalışmaların herhangi bir yerden alıntı veya kopya olması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
Değer Ödülü Kategorisinde ve Eser Ödülü Kategorisi ve alt dallarında www.turkiyedegerodulleri.comadresi üzerinden online kayıt ve başvuru yapılmaksızın okul müdürlüklerine, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacak olan başvurular geçersiz sayılacaktır.  
Değer Ödülü kategorisinde “Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu”, Eser Ödülü Kategorisi ve alt dallarında ise “Eser Ödülü Kategorisi Öğrenci Bilgi Formu” doldurulmaması ve ya eksik olarak doldurulması durumlarında başvurular kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır.
Her iki kategoride de yarışmaya katılım için müracaat eden çalışmaların Sorumluluk değerini konu edinmemesi ve bu değer ile ilişkili olmaması durumunda başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
Her iki kategori ve alt dalları için, yapılan eser ve çalışmaların yukarıda yer alan kriterlerden ilgili dalla alakalı kriterlere uymaması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
Türkiye Değer Ödülleri Yarışma Takvimi’nde yer alan tarihlerin dikkate alınmadığı ve başvuruların yapılması için geçerli olan son tarihten sonra müracaatta bulunulması gibi durumlarda başvurular kabul edilmeyecektir.

Ödüllerle ilgili detaylı bilgiye şu web adresinden ulaşabilirsiniz: http://www.turkiyedegerodulleri.com/

Bu haber 1426 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..