Uludağ Üniversitesi Akademik İlan [31.5.2014]

31 Mayıs 2014 - 00:23

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

BirimAnabilim DalıKadro

Ünv.

K.D.Açıklama
TIP FAKÜLTESİAile Hekimliği A.D.Profesör11
TIP FAKÜLTESİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.Profesör11
TIP FAKÜLTESİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.Doçent11
TIP FAKÜLTESİGöğüs Cerrahisi A.D.Profesör11
TIP FAKÜLTESİGöğüs Cerrahisi A.D.Doçent11
TIP FAKÜLTESİGöğüs Hastalıkları A.D.Profesör11
TIP FAKÜLTESİHalk Sağlığı A.D.Doçent11
TIP FAKÜLTESİHalk Sağlığı A.D.Doçent11
TIP FAKÜLTESİHistoloji ve Embriyoloji A.D.Doçent11
TIP FAKÜLTESİİç Hastalıkları A.D.Yardımcı Doçent11Nefroloji Alanında Yandal Yapmış
TIP FAKÜLTESİİç Hastalıkları A.D.Yardımcı Doçent11Endokrinoloji Alanında Yandal Yapmış
TIP FAKÜLTESİOrtopedi ve Travmatoloji A.D.Doçent11
TIP FAKÜLTESİTıbbi Farmakoloji A.D.Profesör11
TIP FAKÜLTESİTıbbi Patoloji A.D.Doçent11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Bütçe ve Mali Planlama A.D.Profesör11Bütçe ve Mali Planlama Alanında ve Kamu İhale Mevzuatı ile İlgili Çalışmalara Sahip Olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Ekonometri A.D.Doçent11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Uluslararası İlişkiler A.D.Doçent11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Üretim Yönetimi ve Pazar.A.D.Profesör11Pazarlama Bilim Dalında Ulusal ve Uluslar arasıAkademik Çalışmalar Yapmış Olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Yönetim Bilimleri A.D.Doçent11İdari Reform ve Politika Transferi Alanında Çalışmalara Sahip Olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Yönetim ve Çalışma Psiko. A.D.Profesör11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.Yönetim ve Organizasyon A.D.Doçent11Yönetim ve Organizasyon AD.da Ulusal ve Uluslar arası Çalışmalar Yapmış Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇevre Bilimleri A.D.Yardımcı Doçent11Katı Atıklar Alanında Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇevre Bilimleri A.D.Yardımcı Doçent11Çevre Mikrobiyolojisi Alanında Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇevre Bilimleri A.D.Yardımcı Doçent11Su Kirliliği Kontrolü Alanında Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÇevre Teknolojisi A.D.Doçent11Hava Kirliliği ve Kontrolü Alanında Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİEndüstri Mühendisliği A.D.Doçent11
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİHidrolik A.D. (İnşaatMüh.Böl.)Doçent11
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİHidrolik A.D. (İnşaatMüh.Böl.)Doçent11
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİTekstil Teknolojisi A.D.Doçent11İplik Teknolojisi ve Makineleri Alanında Uzmanlığa Ship Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİTekstil Teknolojisi A.D.Doçent11Dokuma Teknolojisi Alanında Çalışmış Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİTekstil Teknolojisi A.D.Yardımcı Doçent11Dokuma Teknolojisi Alanında Çalışmış Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİTermodinamik A.D.Profesör11Soğutma Sistemleri Konusunda Çalışmalarının Olması.
MİMARLIK FAKÜLTESİBina Bilgisi A.D.Yardımcı Doçent11Çevre-Davranış ve Sosyal Ağlar Üzerine Doktoralı, Tasarım Eğitim Konusunda Uzmanlaşmış.
VETERİNER FAKÜLTESİBesin Hij.ve Tekno. A.D.Profesör11
VETERİNER FAKÜLTESİDoğum ve Jinekoloji AD.Doçent11
VETERİNER FAKÜLTESİGenetik A.D.Profesör11
VETERİNER FAKÜLTESİHayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.Doçent11
VETERİNER FAKÜLTESİPatoloji A.D.Doçent11
ZİRAAT FAKÜLTESİBahçe Bitkileri A.D.Doçent11Sebze Yetiştirme ve Islahı Alanında Çalışmaları Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİHayvan Yetiştirme A.D.Yardımcı Doçent11Doktorasını Sığır Yetiştiriciliği Alanında Yapmış Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİTarımsal Enerji Sistemleri A.D.Profesör11Tarımsal Enerji Sistemleri Alanında Çalışmaları Bulunmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİTarımsal Makine Sistemleri A:D.Doçent11Tarımsal Makine Sistemleri Alanında Çalışmaları Bulunmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİTarla Bitkileri A.D.Profesör11
ZİRAAT FAKÜLTESİTarla Bitkileri A.D.Doçent11Çayır Mera ve Yem Bitkileri ile Ürün Fizyolojisi Konusunda Çalışmaları Olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİAnaliz ve Fonk. Teorisi A.D.Profesör11
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİGeometri Anabilim DalıProfesör11
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİGeometri Anabilim DalıDoçent11
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİKlasik Arkeoloji A.D.Doçent11
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİTürkiye Cumhuriyeti Tarihi A.D.Profesör11
EĞİTİM FAKÜLTESİEğitim Prog.ve Öğretim A.D.Profesör11
EĞİTİM FAKÜLTESİEğitim Prog.ve Öğretim A.D.Doçent11
EĞİTİM FAKÜLTESİİngiliz Dili Eğitimi A.D.Doçent11
EĞİTİM FAKÜLTESİİngiliz Dili Eğitimi A.D.Yardımcı Doçent11
EĞİTİM FAKÜLTESİMüzik Eğitimi A.D.Doçent11Piyano Eğitimi Alanında.
EĞİTİM FAKÜLTESİSınıf Öğretmenliği A.D.Yardımcı Doçent31
İLAHİYAT FAKÜLTESİİslam Felsefesi A.D.Yardımcı Doçent11
İLAHİYAT FAKÜLTESİTasavvuf A.D.Profesör11
İLAHİYAT FAKÜLTESİTürk İslam Edebiyatı A.D.Yardımcı Doçent11
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİOyunculuk Ana Sanat DalıDoçent11
HUKUK FAKÜLTESİMedeni Usul ve İcra İflas Hukuku A.D.Yardımcı Doçent31Lisans-Hukuk, Y.Lisans-Özel Hukuk, Doktora-Özel Hukuk, Medeni Usul Hukuku veya İcra İflas Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.
HUKUK FAKÜLTESİTicaret Hukuku A.D.Yardımcı Doçent31Lisans-Hukuk, Y.Lisans-Özel Hukuk, Doktora-Özel Hukuk, Ticaret Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.
DEVLET KONSERVATUVARIKompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat DalıDoçent11Doktorasını Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Dalında yapmış.
DEVLET KONSERVATUVARITürk Müziği A.D.Doçent11Doktorasını Türk Müziği Devlet Konservatuvarında Yapmış Olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULUHemşirelik ProgramıDoçent11İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında DoçentlikÜnvanı Almış Olmak, Diyabetik Hastalıklar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MYOTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ProgramıDoçent11Doktorasını Sağlık Kurumları Yönetimi Alanında Yapmış Olmak, Üniversite Doçenti Ünvanını ve Yetkisini Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanının Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Alanında Almış Olmak.
TEKNİK BİLİMLERMES.Y.O.Tekstil Teknolojisi ProgramıProfesör11Tekstil Kompozit Malzemeleri Konusunda Çalışıyor Olmak.
TEKNİK BİLİMLERMES.Y.O.Et Ürünleri Teknolojisi ProgramıDoçent11Et Bilimi, Et Teknolojisi, Morfoloji Derslerini Vermiş Olmak.
TEKNİK BİLİMLERMES.Y.O.İklimlendirme ve Soğutma ProgramıDoçent11İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
SOSYAL BİLİMLER MYOÖzel Güvenlik ProgramıDoçent11Sosyoloji Alanında Çalışmaları Olmak.
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK Y.O.Bitkisel ve Hayvansal Üretim Prog.Doçent11Endüstri Bitkileri Tohumculuğu Alanında Çalışmaları Olmak.

 

Bu haber 867 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..