Uludağ Üniversitesi Akademik İlan

Uludağ Üniversitesi Akademik İlan

13 Temmuz 2015 - 01:24

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlanda  yeralan  Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.
Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.
Başvurular  şahsen  yapılacaktır. Posta  ile  yapılan başvurular  dikkate  alınmayacaktır.
İlan  edilen  kadroya ataması yapılan adaylar  görev  aldıkları birimin  bulunduğu  yerde  ikamet  etmek  zorundadır.

İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.      (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Acil Tıp A.D.

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Adli Tıp A.D.

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği A.D.

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi A.D.

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları A.D.

Yardımcı

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları A.D.

Yardımcı

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji A.D.

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji A.D.

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji A.D.

Yardımcı

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Üroloji A.D.

Yardımcı

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi A.D.

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İstatistik A.D.

Doçent

1

1

 

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat A.D.

Doçent

1

1

Makine Elemanları Alanında Dişli Çark

Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Mühendislik Fakültesi

Yapı A.D.

Profesör

1

1

Yapı-Zemin Etkileşimi Konusunda Çalışmaları

Olmak

Ziraat Fakültesi

Gıda Bilimleri A.D.

Doçent

1

1

Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi ile Süt

Mükrobiyolojisi (Özellikle Probiyotikler

Mikroorganizmalar) Üzerine Çalışmalar

Yürütmek

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri A.D.

Doçent

1

1

Tarla Bitkileri Serin İklim Tahılları Yetiştirme ve Islahı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi A.D.

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Sosyoloji ve Metodoloji A.D.

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sistematik Felsefe ve Mantık A.D.

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi A.D.

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Resim-İş Eğitimi A.D.

Yardımcı

Doçent

3

1

Resim Alanında Sanatta Yeterlilik/Doktora

Yapmış Olmak. Öğretmenlik Deneyimi Olmak

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

Felsefe Eğitiminde Doçent Olmak

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

Tarih Eğitiminde Doçent Olmak

Eğitim Fakültesi

Zihin Engelliler Eğitimi A.D.

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Zihin Engelliler Eğitimi A.D.

Yardımcı

Doçent

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati A.D.

Yardımcı

Doçent

3

1

 

İlahiyat Fakültesi

Hadis A.D.

Yardımcı

Doçent

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku A.D.

Yardımcı

Doçent

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf A.D.

Profesör

1

1

 

İlahiyat Fakültesi

Tefsir A.D.

Yardımcı

Doçent

3

1

 

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

Türk İslam Edebiyatı A.D.

Yardımcı

Doçent

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku A.D.

Yardımcı

Doçent

5

1

Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak ve İlgili

Alanda Kamu Hukuku Doktorası Yapmış Olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Doçent

1

1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Doçent

1

1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Yardımcı

Doçent

1

1

 

Devlet Konservatuvarı

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Profesör

1

1

Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Devlet

Konservatuvarında ve Yaylı Çalgılar Dalında

Bitirmiş ve Aynı Alanda Doçent Ünvanını

Almış Olmak

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Yardımcı

Doçent

1

1

 

 

 

Bu haber 1041 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..