Uludağ Üniversitesi Akademik İlan

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

07 Ağustos 2015 - 00:20

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Kalp Damar Cerrahisi A.D.

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Üroloji A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Mali İktisat A.D.

Doçent

1

1

Maliye Politikası ve Teşvik Uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Muhasebe ve Finansman A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Sayısal Yöntemler A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim ve Organizasyon A.D.

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Çevre Teknolojisi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Arıtma Çamurları Alanında Çalışıyor Olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliğinde, En Az Bir Yıl Yurt Dışı Akademik Deneyime Sahip, Veri Madenciliği Alanında Çalışmış, Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütmüş Olmak

Mühendislik Fakültesi

Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili Alanda ve Otomotivde Elektronik Sistemler İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak

Mühendislik Fakültesi

Taşıt Transport Sistemleri A.D.

Doçent

1

1

Otomotivde Yeni Nesil Araçlar ve Ulaşım Sistemleri Açısından Önem Arz Eden Transport Sistemleri, Malzeme Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Bilimleri A.D.

Doçent

1

1

Tekstil Terbiyesi ve Kimyası Alanında Doktora Yapmış Olmak

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

Konfeksiyon Teknolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak

Mimarlık Fakültesi

Bina Bilgisi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Mimarlık Alanında Çevre, Davranış ve Tasarım, Okul Öncesi Eğitim Mekanları ve Bağımsız Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi Konularında Bilimsel Çalışmalar Yapıyor Olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Tarihi A.D.

Doçent

1

1

Mimarlık Alanında Lisansı Bulunmak, Mimarlık Tarihi ile Eğitim ve Ulaşım Yapılarının Tarihsel Süreç İçinde Gelişimi Konularında Bilimsel Çalışmalar Yapıyor Olmak

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi A.D.

Profesör

1

1

Mimarlık Alanında Yapı Üretimi, Yönetimi ve Teknolojileri, Nitelikli Yapı Üretimi ve Meslek Pratiği Konularında Bilimsel Çalışmalar Yapıyor Olmak

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi A.D.

Doçent

1

1

Mimarlık ve Kamu Yönetimi Alanlarında Lisansı Bulunmak, Yapı Malzeme ve Elemanları, Gayrimenkul Geliştirme, Geleneksel Yapı ve Yapı Malzemeleri Konularında Bilimsel Çalışmalar Yapıyor Olmak

Veteriner Fakültesi

Farmakoloji ve Toksikoloji A.D.

Doçent

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji A.D.

Doçent

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji A.D.

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Zootekni A.D.

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Entomoloji A.D.

Profesör

1

1

Entomopatojen Nematodlar Konusunda Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Peyzaj Planlama Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri A.D.

Profesör

1

1

Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Alanında Araştırmalar Yapmış Olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Botanik A.D.

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.D.

Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.D.

Doçent

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doçent Olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

Türkçe Eğitimi Bölümünde Doçent Olmak

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati A.D.

Doçent

1

1

Klasik Arap Edebiyatında Mizahi Karakterler Konusunda ve Arap Dili Öğretimi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi A.D.

Profesör

1

1

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Döneminde Gayri Müslimler ve Sürgünler Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi A.D.

Profesör

1

1

Bursa'daki Osmanlı Külliyelerine ve Türk Cumhuriyetlerine Dair Çalışmalar Yapmış Olmak.

İlahiyat Fakültesi

Türk Din Musikisi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

15.Yüzyıl Musikisi Ses Sistemleri Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.D.

Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak ve Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Alanında Doçent Olmak.

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku A.D.

Yardımcı Doçent

5

1

Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak ve İlgili Alanda Kamu Hukuku Doktorası Yapmış Olmak.

Hukuk Fakültesi

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.D.

Yardımcı Doçent

5

1

Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak ve İlgili Alanda Özel Hukuk Doktorası Yapmış Olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor A.D.

Profesör

1

1

 

M.Kemelpaşa Meslek Yüksekokulu

Tohumculuk Prg.

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Tane Baklagiller Alanında Doktora Yapmış Olmak. Soya Fasulyesi Yetiştirme ve Islahı İle İlişkili Çalışmalar Yapmış Olmak.

7112/1-1

Bu haber 1163 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..