Uluslararası Karamanoğlu Beyliği Sempozyumu

Türk Tarh Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği ortaklaşa "Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti II: Karamanoğlu Beyliği" Sempozyumu Düzenliyor

14 Nisan 2015 - 16:16

Türk Tarih Kurumu,  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığıyla ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – II Karamanoğulları Beyliği’ başlığı altında bir sempozyum çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesinde kurulmuş olan Türk Beyliklerinin her birinin, uzmanlarınca bütün boyutları ile ele alınarak tartışılmasını ve sunulan bildirilerin yayımlanması ile kamuoyuna her bir beylik hakkında derli toplu güncellenmiş bilgi sunulmasını amaçlayan sempozyum dizisinin ikincisi Karamanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Sempozyumun Türk Tarih Kurumu,  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği ortaklığında 15–17 Ekim 2015 tarihlerinde Karaman’da düzenlenmesi planlanmakta ve gerçekleştirilecek olan bilimsel şölen ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. Sempozyumla ilgili bütün bilim insanlarının etkinliğimizi onurlandırmasını temenni ederiz.    

 

SEMPOZYUM KONULARI:

Karamanoğulları Beyliği’nin kuruluşu ve menşei meselesi ile ilgili sorunlar

Anadolu Beylikleri arasında Karamanoğulları Beyliği’nin yeri ve önemi

Karamanoğulları Beyliği’nin diğer beylikler ve devletlerle ilişkileri

Karamanoğulları Beyliği dönemi mimari ve sanatsal yapısı ve bu yöndeki örnekler  Karamanoğulları Beyliği’ne ait vakıflar ve vakfiyeler

Karamanoğulları Beyliği devrinde dini ve kültürel hayat

Karamanoğulları Beyliği döneminde dil, edebiyat ve folklor

Karamanoğulları Beyliği’nde ekonomik yapı ve ticari hayat

Karamanoğulları Beyliği’nin tarihi coğrafyası  

Not: Bunların dışında teklif edilecek konular da Bilim Kurulunca değerlendirmeye alınacaktır.

 

Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ:

Bildiri başlığını ve özetini göndermek için son tarih: 30 Mayıs 2015

Programa dâhil edilen bildirilerin duyurulması: 15 Haziran 2015

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 15 Eylül 2015

Sempozyum Düzenleme Tarihi: 15-17 Ekim 2015

 

Sempozyumun Düzenleneceği Yer: 

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi Karaman Bildiri özetlerinin gönderileceği  e-posta adresi: karamanogullari2@gmail.com Sempozyum Web Adresi: karamanogullari.kmu.edu.tr

Konaklama ve Ulaşım: Sempozyuma bildiri ile katılacakların ulaşım ve konaklama masrafları sempozyum düzenleme kurulu tarafından karşılanacaktır.   

 

 

 

 

ÖZET GÖNDERİMİ VE DEĞERLENDİRME:

Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 200 kelimelik bildiri özetlerinin 30 Mayıs 2015 tarihine kadar karamanogullari2@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri

sempozyum konuları, bilimsel şartlar ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilecektir. Kabul edilen/edilmeyen bildiri önerileri 15 gün içinde ilgililere duyurulacaktır. Sempozyumda sunulan bildiriler, sempozyum bildiri kitabı olarak Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanacaktır.  

 

 

TAM METİN GÖNDERİMİ:

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 15 Eylül 2015 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli word dosyası olarak karamanogullari2@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler düzenleme kurulunca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek sempozyum programına dahil edilecektir.  

 

 

 

 

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI:

1.Çalışmada başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı ve soyadı yer almalıdır. Sayfa altında verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.  

2.Başlık ve yazar adından sonra 300’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.  

3.Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.  

4.Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm; alt bilgi ve üst bilgiden ise 1,25 cm. boşluk bırakılmalıdır.  

5.Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk-sonra 6 nk ve satır aralığı tek satır olmalıdır.  

6.Metin içinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Özcan, 2000:312) şeklinde; dipnot olarak gösterilecek ise yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde, makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

7.Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.  

8.Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim ve haritalar gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD olarak gönderilmelidir. Bildiri metinleri 10 ile 25 sayfa arasında olmalıdır.    

    

 

SEMPOZYUM KURULLARI 

 

ONUR KURULU 

Konya Valisi Muammer Erol Karaman Valisi Murat Koca

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik TURAN

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan  

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker  

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen 

  

DÜZENLEME KURULU

Başkan: Prof. Dr. Mehmet Şeker (Uşak Üniversitesi/İslam Tarihçileri Derneği Başkanı)

Eş Başkan: Prof. Dr. Abdulkadir Buluş (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Eş Başkan: Prof. Dr. Münir Oktay (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)

Eş Başkan: Prof. Dr. Kemal Özcan (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Eş Başkan: Doç. Dr. Mehmet Mercan (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi) Doç. Dr. Nejdet Gök                  (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Kurt           (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu   (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş  (Necmettin Erbakan Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Zahide Ay       (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bekir Biçer      (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Dönmez  (Necmettin Erbakan Üniversitesi)      Yrd. Doç. Dr. Yakup Kaya         (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Uğur Kurtaran  (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şimşir  (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Cemile Tekin            (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Alaattin Uca    (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İdris Nebi Uysal  (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)   

  

BİLİM KURULU:

Prof. Dr. İsmail Aka     

(Ege Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Alaattin Aköz 

(Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Bahar  

(Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Fehamettin Başar  

(Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)   

Prof. Dr. Tuncer Baykara 

(Ege Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Ahmet Çaycı   

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Daş   

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Remzi Duran  

(Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Feridun Emecen 

(29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Ersan 

(Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Turan Gökçe  

(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet İnbaşı  

(Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Cüneyt Kanat

(Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Haşim Karpuz  

(Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan Merçil        (İstanbul Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Hakkı Önkal                (Emekli Öğr. Üyesi)    

Prof. Dr. Mehmet Öz              (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın   (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal Özcan          (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Şeker         (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil       (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam (Batman Üniversitesi Rektörü)

Doç. Dr. Mehmet Mercan      (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yahya Başkan (İnönü Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kürşat Solak     (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Zekeriya ŞİMŞİR (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

  SEKRETARYA:  

Yrd. Doç. Dr. Yakup KAYA  (Necmettin Erbakan Üniversitesi SBBF Tarih Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Uğur Kurtaran  (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Edeb. Fak. Tarih Bölümü) 

Bu haber 1610 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..