Uluslararası Türk-İslam Tarihinde Yükseköğretim Sempozyumu

Bolu İzzet Baysal Ünivresitesi, Uluslararası Türk-İslam Tarihinde Yüksek Öğretim adıyla Uluslararası bir sempozyum düzenliyor.

02 Nisan 2015 - 19:01

Türk –İslam tarihinde yükseköğrenim konusu günümüze değin etraflıca ele alınmış değildir. Büyük Selçuklular döneminde medreseler ile başlatılan yükseköğrenim geleneği Osmanlı’da ve diğer İslam devletlerinde yüzyıllar boyunca medreseler ile devam ettirilmiştir. Medrese geleneği yakınçağlarda mühendishane ve Darülfünun ile yeni bir şekil almıştır.

Türkiye Cumhuriyeti döneminin ilk yıllarında da Darülfünun, Osmanlı’dan kalan ismi ve değişen bazı içeriğiyle 1933’e kadar varlığını sürdürmüştür. Başta Selçuklular olmak üzere diğer Müslüman devletlerinde yükseköğrenimin medreselerde nasıl ele alındığı, dersler ve içeriği, müfredat, metot ve ilmî yaklaşım,  medreselerin birbiriyle ilgi ve irtibatı, dünyadaki ilmî gelişmeler ve medreselerin buna yaklaşımı, medreselerdeki müderris kalitesi, müderris-öğrenci ilişkisi, yapılan yayınlar vs. gibi birçok konu başlığı etraflıca ve bütüncül bir yaklaşım ile incelenmeyi beklemektedir.

Klasik dönem yükseköğrenim anlayışını temsil eden medrese anlayışında 18. yüzyıldan itibaren dünyadaki bilimsel gelişmelere bağlı olarak nasıl bir değişme olduğu, bu değişimin mühendishane ve Darülfünun’un kuruluşuna nasıl yansıdığı da yine derinlemesine araştırmayı hak etmektedir. 19. yüzyılda bilim ve teknolojide önceki yüzyıllarla mukayese edildiğinde yaşanan baş döndürücü değişim ve İslami yükseköğrenim kurumlarında nasıl yankılandığı, Batı kaynaklı yeni bilim ve teknolojiyi hangi yöntemlerle transfer ettiği incelenmeye değerdir. İslam yükseköğrenimleri klasik dönemden modern dönemlere ne gibi metotlar izlemiştir? Çağının bilimsel gelişmelerine ne kadar yön vermiştir? Bu kurumlar klasik dönemde dünyaya hangi konularda öncülük etmiştir? Yine bu kurumlar modern dönemlerde ne gibi dönüşüme uğramıştır? Avrupa merkezli bilimsel gelişmeler karşısındaki tavırları ne olmuştur? İslam yükseköğrenimlerinin katkıları günümüze ne kadar yansıtılabilmiştir?

Bu sorular çerçevesinde Türk-İslam tarihinde yükseköğrenim konusunu ve yükseköğrenimleri uluslararası bir sempozyum ile derinlemesine ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla düzenleyeceğimiz sempozyum sadece geçmişteki yükseköğrenim konusunu detaylı olarak incelemekle kalmayacak, bu kurumların günümüze ne gibi öneriler getireceği de ortaya konulmuş olacaktır.

Bu vizyondan hareketle sempozyum bilim, teknoloji, eğitim tarihi alanında çalışmaları bulunan akademisyenleri yakından ilgilendirmektedir. Alanında uzman ve çalışmaları olan akademisyenler yükseköğrenim tarihi sempozyumu ile konuya önemli katkılar sağlayacaktır. Yükseköğretim tarihinde sunum yapmak isteyen tüm akademisyenleri aşağıdaki konular çerçevesinde sempozyumumuza davet ediyoruz.

MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI

İlk medreselerin ortaya çıkışı

Selçuklu Medreseleri
Medreselerde okutulan dersler
Müderrisler
Öğrenciler ve Müfredat
Osmanlı medreseleri
Medrese türleri ve yapılanması
Medreselerde öğretim sistemi
Medreselerde yönetim biçimi
Medreselerde mali yönetim
Mühendishaneler
Yükseköğretimde modernleşme adımları
Darülfünun
Avrupa ve Ortadoğu coğrafyalarındaki Yükseköğrenim kurumları ile ilişkiler ve etkileşim süreci

SEMPOZYUM İLETİŞİM / CONTACT PERSONS

Türk araştırmacılar için / For Turkish applicants:

Arş. Gör. Şaban Demir, munzevi24@hotmail.com , TEL: +90 374 254 10 00 (1267)

mobil: 0541 304 30 94            

Yabancı Araştırmacılar için / For foreign applicants:

Arş. Gör. Murat Hatip, murat.hatip1@gmail.com , TEL: +90 374 254 10 00 (1267)

mobil: 0 554 216 38 72

WEB ADRESİ         : http://tityos.ibu.edu.tr/

Bu haber 2074 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..