Üniversitede 2.Öğretim Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Yüksek Öğretim Kurumlarında Normal Öğretim yanında 2.Öğretim de mevcuttur. İkinci Öğretim derslerinde ek ders ücretinin hesaplanması normal öğretimden farklıdır. 2.Öğretim ek ders ücretlerinin hesaplanmasında aşağıdaki ilkelere göre hareket edilir.

22 Temmuz 2014 - 22:32

 Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
       Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci öğretim programları esas alınarak, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir (3843 s .k. md.10).
       08.06.1994 tarih ve 21954 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde görev alacak öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretleri ile görevli akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idare personele ödenecek fazla çalışma ücretlerine ilişkin karar da; ikinci öğretimde görev alan, normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için, dolduramamış olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra vermiş oldukları her ders için , 2914 sayılı yükseköğretim personel kanununun 11 inci maddesine öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile yarı yıl ve yıl sonu sınavları için verilecek ücretler birer katı fazlasıyla ödenir.
Görev
Ünvanları
 
Normal
Ders
Yükü
Maksimum Ek Ders Yükü Genel 
Toplam
Normal Örgün Eğitim II. Örgün
Eğitim
Toplam
Mecburi İstekle İstekle
Profesör 10 2 18 10 30 40
Doçent 10 4 16 10 30 40
Yrd. Doçent 10 8 12 10 30 40
Öğr. Gör. 12 12 8 10 30 42
Okutman 12 12 8 10 30 42
       a)-Ek Ders Ücret Göstergesi
Görev Ünvanı Normal Ek Ders Ücret Göstergesi İkinci Öğretim Ek Ders Ücret Göstergesi (*) 2547/ 40 –d mad Göre Görev. Öğ. Elemanları Ek Ders Göstergeleri
Profesör 300 960 600
Doçent 250 800 500
Yardımcı Doçent 200 640 400
Öğretim Görevlisi - Okutman 160 512 320
(*) Hesaplama Şekli ; Örnek: Profesör Ünvanlı Öğretim Elemanı için [300+300]* %60 = 960, Doçent Ünvanlı Öğretim Elemanı için [250+250] * % 60 = 800
       Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez. 

       Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70'ini aşamaz. (3843 s .k. md.10).
       b) – Sınav Ücreti (ikinci Öğretim)
       Her 50 öğrenci için (300 * 2 = 600) gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir.
Görev Ünvanı İkinci Öğretim Ek Ders Sınav Ücret Göstergesi
Öğretim Elemanı

600

Bu haber 6480 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..