XII. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu

XII. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu. Sempozyum 6-8 Kasım 2015 tarihleri arasında Eyup Kültür ve Sanat Merkezinde icra edilecek.

30 Ekim 2015 - 16:51

Hz. Peygamber (s) henüz hayattayken İslam, Arap Yarımadası’na hakim oldu. İlk dört halife döneminde de fetihler devam ederek Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, Azerbaycan’ın yanı sıra Kıbrıs fethedildi. Hz. Osman döneminde Kuzey Afrika’da fetih hareketleri başladı. Bu fetihler Emevîlerle birlikte zirveye çıkarak nihayet Endülüs fethedildi. Emevîler döneminde Anadolu’ya yapılan yaz ve kış seferleri ile fetih hareketleri devam etti. Fethedilen yerlerde İslam büyük bir hızla yayıldı. Böylelikle asıl fetih gerçekleşmiş oldu. Bu da fetih ile tebliğ arasında kuvvetli bir bağın olduğunu göstermektedir. Hz. Peygamber’in (s) İstanbul’un fethiyle ilgili rivayet edilen hadisi, Müslümanların İstanbul’u fethetme isteklerini artırdı. Böylece İstanbul’un fethi sadece maddî bir işgalden öteye geçerek dinî bir hüviyet kazanmış oldu. Emevîler döneminde İstanbul (ikisi Muaviye döneminde olmak üzere) üç defa kuşatıldı. Bu kuşatmalardan ilkine ilerleyen yaşına rağmen katılan Hâlid b. Zeyd (Ebû Eyyûb el-Ensârî), kuşatma esnasında şehit düştü. Bu sempozyumda amaç ashab döneminde meydana gelen fetihlerin zihinsel kodları ve sahabenin İslam tebliğ metodunun Ebû Eyyûb el-Ensârî modelinde ele almak; fethin amaçlarını ve sonuçlarını ortaya koymak; fetih-tebliğ ilişkisini açığa çıkararak fethin işgalden farklı olduğunu izhar etmektir.

I. Oturum: İslam Fetihleri ve Fetih Olgusu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA Siirt Üniv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi ve Sanatları Böl. Bölüm Başk.

    Muhammed Emin Yıldırım Siyer Vakfı Kurucusu İslam Tarihi Araştırmacısı “Sahabe’nin Fetih Anlayışı ve Bu Anlayışın Temelleri”
    Prof. Dr. Ahmet Önkal Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğr. Üyesi ‘’Ebu Eyyüb el-Ensari Hz. nin Örnekliğinde İslam Fetihlerinin Amilleri’’
    Prof. Dr. İghsaan Taliep Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Barış Üniversitesi Direktörü ‘’ Fetih ve Davet İlişkisi ; Afrika Örneği’’
    Prof. Dr. Mustafa Fayda Marmara Ünv.İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğr. Üyesi “İ’la-yı Kelimetüllah”

II. Oturum: Fetih-Tebliğ İlişkisi

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa Fayda Marmara Ünv.İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğr. Üyesi

    Prof. Dr. Muhammed Aydın Katar Ünv. İlahiyat Fak.Öğretim Üyesi “Ebü Eyyub el-Ensari nin Kur’an Anlayışı’’
    Prof. Dr. Mustafa Ağırman Atatürk Ünv. İlahiyat Fak.İslam Tarihi Öğr. Üyesi ” Fetih ve Tebliğ’’
    Doç. Dr. Mehmet Akbaş Mardin Artuklu Ünv.Tarih Bölümü Öğr. Üyesi ‘’Sahabe ve Tebliğ ‘’

III.Oturum: Edebiyatımızda Ebû Eyyûb el-Ensârî ve Fetih

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İskender PALA Türk Divan Edebiyatı Araştırmacısı , Yazar

    Beşir Ayvazoğlu Edebiyatçı Şair, Yazar, Araştırmacı ‘’ MEHMED RAUF ‘EYÜP YOLUNDA Servet-i Fünuncular Eyüp Sultan’ın Yolunu Biliyor muydu?
    Prof. Dr. Fatih Andı FSM Edebiyat Fak.Dekanı Türk Dili Ve Edebiyatı Öğr.Üyesi “A.Haşim-N.Fazıl-M.Akif üçlemesi üzerinden Eyüp Sultan”
    Doç. Dr. Ali Öztürk İstanbul Ünv.İlahiyat Fak.Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğr.Üyesi “İslami Türk Edebiyatında Eyüp Sultan”
    Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi Marmara Ünv.Türk Din Mus. Anabilim Dl. Öğr.Üyesi “Musikimizde Eyüp Sultan”

IV. Oturum: Anadolu’ya Yönelik Fetih Hareketleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ŞEKER Dokuz Eylül Ünv.İlahiyat Fak.İslam Tarihi Emekli Öğr. Üyesi

    Prof. Dr. Levent Öztürk Sakarya Ünv. İlahiyat Fak.İslam Tar. ve San. Bölümü Öğr. Üyesi ‘’Hulefa-i Raşidin Dönemi Anadolu Fetihleri Bağlamından
    Prof. Dr. Adem Apak Uludağ Ünv.İlahiyat Fak.İslam Tarihi Öğr. Üyesi “Emevilerin Fetih Siyaseti’’ “Hristiyanlar ile ilgili Uygulamalar”
    Prof. Dr. Adnan Demircan İstanbul Ünv.İlahiyat Fak.İslam Tarihi Öğr. Üyesi “Emeviler Döneminde Anadolu’ya Yönelik Yaz Seferleri
    Prof. Dr. Cağfer Karadaş Uludağ Ünv.İlahiyat Fak. Kelam Anabilim Dalı Öğr. Üyesi ’’Müslümanın Fetih Zihniyetive Fethin İnanç Ruhu’’

V. Oturum: İstanbul’un Fethi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Kaya TDV İlimler Tarihi İlim Kurulu Üyesi

    Prof. Dr. Ziya Kazıcı Sabahattin Zaim üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğr.Üyesi ‘’ Fatih ve Fetih Ruhu’’
    Dr. Ahmad Mohammad Chaban Medine Taybe Üniversitesi Öğr.Üyesi ’Ebu Eyyub el-Ensari’nin Evi ve Tarihçesi’’
    Prof. Dr. Muhammed Harb Kahire Aynü’ş-Şems Ünv.Edebiyat Fak. Osm. Trh. Öğr. Üyesi “Arap Kaynaklarında İstanbul’un Fethi”
    Prof. Dr. Ahmed Turan Arslan FSM İslami İlimler Fakültesi Dekanı ‘’İstanbu’un Fethini Müjdeleyen Hadis ‘’

VI. Oturum: Halid b. Zeyd’in Türk-İslam Kültüründeki Yeri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul Ticaret Ünv. Mütevelli Heyeti Üyesi

    Prof. Dr. Ünal Kılıç, Cumhuriyet Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı “Ebu Eyyüb el-Ensari ile ilgili Yanlış Bilinen Doğrular”
    Doç. Dr. Metin YILMAZ 19 Mayıs Ünv.İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğr.Üyesi “Tarihten Günümüze Toplumsal Uzlaşının Sağlanmasında Ebu El-Ensari’nin Rolü”
    Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI Marmara Ünv. Fen‐Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı “Eyüp Sultan’ın Türk Kültüründeki İzleri”
    Dr. Sami Abdullah El-Mağlus Suudi Arabistan “EbuEyyüb El-Ensari nin Efendimizle, Raşid Halifeler ile Beraberlikleri ve İstanbul Seferine Katılması”

Değerlendirme ve Kapanış  Oturumu

Oturum Başkanı Prof. Dr Adnan DEMİRCAN

    Muhammed Emin Yıldırım Siyer Vakfı Kurucusu İslam Tarihi Araştırmacısı
    Prof. Dr. İsmail.Lütfi ÇAKAN Marmara Ünv.İlahiyat Fak.Hadis Ana Bilim Dalı Öğr.Üyesi
    Prof. Dr. Mustafa FAYDA Marmara Ünv.İlahiyat Fak.İslam Tarihi Öğr. Üyesi
    Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN Mimar Sinan Ünv. Emekli Öğr. Üyesi

İletişim ve daha fazla detay için: http://eyupsultansempozyumu.com

Bu haber 1081 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..