"Yanlış Algılar ve Doğru İslam" Sempozyumu [Uluslararası Katılımlı]

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Uluslararası Katılımlı 'Yanlış Algılar ve Doğru İslam" konulu bir sempozyum düzenlenecek. Sempozyum 28-30 Ekim 2016 tarihinde Şanlıurfa'da icra edilecek.

13 Şubat 2016 - 19:25

Sempozyumun Önemi ve Amacı
İnsanlığı küfrün, şirkin ve ahlaksızlığın karanlıklarından kurtarmak için gelen İslam dininin Kur'an ve Sünnet gibi iki önemli kaynağı vardır. Tarih boyunca hem Kur'an ayetleri hem de hadis-i şerifler İslam ulemasının çeşitli tefsir ve yorumlarıyla insanlığın istifadesine sunulmuştur. Zaman geçtikçe bu iki asla bağlı olarak tefsir, akaid, kelam, İslam hukuku, tasavvuf gibi birçok bilimler zuhur etmiştir. Hazret-i Muhammed hayatta iken İslamiyet en doğru bir biçimde anlaşılıp yaşanıldığı halde daha sonra çeşitli sebeplerle İslam hakkında farklı algılar oluşturulmuştur. Bu farklı algıların bir kısmı İslam’ın doğruluğundan ve özünden gittikçe uzaklaşmaya neden olmuştur. Sayılan bilim dallarının hemen hepsinde ortaya çıkan ve İslam’ın vasat çizgisinden ayrılıp ifrat ve tefrite sapan ekollerin mevcudiyeti tarihsel bir realitedir. Son bir kaç asırdır İslami araştırmalara ciddi ilgi gösteren müsteşriklerin İslam’ın ana kaynakları hakkında oluşturmaya çalıştıkları yanlış algılar da bunlara ilave edilmelidir. Bugün bazı medya kuruluşları aracılığıyla oluşturulmaya çalışılan yanlış İslam algısının İslam’ın ana kaynaklarındaki doğru İslamiyet’le uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yoktur. Ancak bu yanlış algılar sadece Müslüman olmayanların İslam’a ön yargılı yaklaşmasına yol açmakla kalmamakta, aynı zamanda Müslümanlar arasında da ana kaynağın temel esaslarıyla çelişen görüşlerin ve onlara taraftar olanların meydana çıkmasına zemin hazırlamaktadır.
İşte Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak İslam hakkında oluşturulmaya çalışılan bu yanlış algıların tarihsel süreç içerisinde nasıl başladığı, hangi alanlarda yoğunlaştığı, fert, aile, toplum ve topyekûn ümmeti nasıl etkisi altına aldığı, bu yanlış algılara karşı doğru İslamiyet’in ortaya koyduğu kriterleri ve perspektifleri geniş olarak bir sempozyum çerçevesinde ele almayı uygun bulduk.
"Yanlış Algılar ve Doğru İslam" başlığı altında düzenleyeceğimiz uluslararası katılımlı bu sempozyuma, sahasında uzman akademisyenlerimizin belirlenen çerçeve ve bu çerçeveye yakın konuları da içerecek şekilde gerekli ilgiyi göstereceğine inanmaktayız. İslam dünyasının ve insanlık âleminin bu yanlış algılar yüzünden büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, değerli hocalarımızın bu sempozyuma sağlayacağı destek sadece İslam dünyasındaki değil, bütün insanlık âlemindeki bu yanlış algıların düzeltilmesine önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyoruz.

Konular
İtikadi ve İmani Konuların Problematiği
İman, Amel ve Ahlak Bütünlüğü
Dünya ve Ahiret Dengesi
Yanlış İslam Anlayışı ve Bid’atler
Batının Etkisinde İslam Algısı
Yanlış Cihad Algısı ve Cihadın Yozlaştırılması
Batının Cihat Algısı
Radikalizm ve İslam
İslam’ın Irkçılık Karşısındaki Tutumu
İslam’ın Şiddet Karşısındaki Tutumu
İslam’ın İlk Dönemlerinde Yozlaşma ve Günümüze Yansımaları
İslam Bütünlüğü Karşısında Keyfi Yaklaşımlar
İslami Bilimlerdeki Yozlaşma
Yanlış Hadis Algısı ve Etkileri
Subjektif Tefsirin Yozlaşmadaki Etkisi
İslam Mezheplerindeki Yanlış Algılar
Yanlış Tasavvuf Algısının Fert ve Toplum Üzerindeki Etkileri
Sembolik Kavramlardaki Yanlış Algılar
Medyada İslam Algısı
Batı Medyasında İslam Algısı
Günümüzde Bazı İslami Hareketler ve Yanlış Algılar
Ailede Yozlaşma ve Şiddet
Muhafazakâr Dünyevileşme
Sevgi Kavramının İstismarı

Sempozyum Takvimi
Bildiri özeti gönderme için son tarih : 1 Mayıs 2016
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 20 Mayıs 2016
Tam metin gönderme için son tarih : 30 Eylül 2016
Sempozyum Programının Yayını : 14 Ekim 2016
Sempozyum Tarihi : 28-30 Ekim 2016

Katılım Esasları
1. Bildiriler Türkçe ve özgün olmalıdır.
2. Bildiri özetleri en fazla 300 kelime ile hazırlanmalı, katılım formu ile birlikte sempozyum sekretaryasına ulaştırılmalıdır.
3. Bildiri sunumları 15-20 dakika ile sınırlı olacaktır.
4. Katılımcıların konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır.
Not: Sempozyum bildirileri kitap olarak basılacaktır.

Sekretarya
Arş. Gör. Hasan KARACA
Arş. Gör. Rukiye KARDAŞ
Arş. Gör. Nuriman KARAYİĞİT

İletişim
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Osmanbey Yerleşkesi / ŞANLIURFA
Tel. : 0414 318 34 54
e-mail: islamalgisisempozyumu@gmail.com

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ali BAKKAL
Prof. Dr. Adil BEBEK
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Abdurrahman ELMALI
Prof. Dr. İshak ÖZGEL
Prof. Dr. Kasım ŞULUL
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ
Prof. Dr. Mustafa KARA
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
Prof. Dr. Şadi EREN
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
Doç. Dr. Kadir PAKSOY
DOÇ. Dr. Mahmut ÇINAR
Doç. Dr. Muammer CENGİL
Doç. Dr. N. KEMAL KARABİBER
Doç. Dr. Recep TUZCU

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR
Prof.Dr. Musa Kazım YILMAZ
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
Doç. Dr. Atilla YARGICI
Doç. Dr. Celil ABUZER
Yrd. Doç. Ali TENİK
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KURT
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜR

Bu haber 2612 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..