Yardımcı Doçent İlanında Özel Şart Aranabilir mi?

Yüksek Öğretim Kurumlarına ait öğretim ilanı kadrolarına bakıldığında, bazılraında alanında doktora yapmış olmak gibi genel bir şart aranırken, bazılarında ise son derece özel ve tanımlayıcı şartların ilan edildiği görülmektedir.

15 Ocak 2016 - 22:43 - Güncelleme: 15 Ocak 2016 - 22:45

Yüksek Öğretim Kurumlarına ait öğretim ilanı kadrolarına bakıldığında, bazılraında alanında doktora yapmış olmak gibi genel bir şart aranırken, bazılarında ise son derece özel ve tanımlayıcı şartların ilan edildiği görülmektedir. Bu ilanlarında bazılarında yer alan özel şartlar, kamuoyunda zaman zaman tartışmaya da neden olmakta ve bazen de yargı konusu olabilmektedir. Bu yazımızda, üniversitelerin yardımcı doçent ilanında özel şart ilan edilebilir mi? Bu hususu akademik mevzuat için de araştırmaya çalışacağız. 

Bütün devlet memurlarında olduğu gibi, akademik personeldede ve öğretim üyeliğine yükseltme ve atamada da, devlet mumurluğuna atanmaya engel bir durumun olmaması gerekiyor. Yani en genel anlamda bu kadrolara başvuracak olanların devlet memuru olabilecek nitelikte olması zorunludur. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 2.maddesi, bu atamalarda aranacak "ön şart" konusu ele almaktadır. Buna göre bu kadrolara başvuracak her bireyin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartlara haiz olması gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunun 48.maddesi ise şu şekildedir:

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

Görüldüğü gibi Devlet Memurları Kanunu, bu konudaki genel hükümleri belirlemiş ve bu konudaki özel şartlar ve nitelikleri ilgili yüksek öğretim mevzuatına havale etmiştir.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23.maddesi Yardımcı Doçentliği atama hükümlerini içermektedir. 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesine göre, Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar (1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak, (2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak. (3) Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. 

Aynı şeklide 2547 kanunun 65.maddesi de üniversitelerde öğretim üyesi kadrosuna atanma hususunun ayrıca yönetmelikle düzenlenmesi hükmünü ihtiva etmektedir. Bu nedenle bu husus, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile de ayrıcı düzenlenmiştir. Adı geçen yönetmeliğin 2. maddesi bu kadrolara başvuruda "ön şart" hükmünü belirlemektedir. Adı geçen madde 657 sayılı kanunun 48.sayılı maddesindeki hükümleri saklı olmak şartıyla ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanısıra; doçentliğe atama ile yardımcı doçentliğe ve profesörlüğe yükseltme ve atamalarda ilan edilen bir kadroya başvurabilmek için yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan asgari kriterleri sağlamak zorunludur. 

Görüldüğü üzere hem 2547 sayılı kanunun 23.maddesi hem de atıfta bulunulan yönetmeliğin 2.maddesi bu kadrolarda bir takım özel şartlar ilan edebilmeye imkan vermektedir. Bu durumda diğer öğretim üyesi kadrolarında olduğu gibi Yardımcı Doçent ilanlarında da 
Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar konulabilir. 


Bu haberin tüm hakları Akademi Haber'e aittir. Hiçbir suretti kopyalanamaz ve kullanılamaz. Ancak sitemize www.akademi-haber.com şeklinde aktif link vererek haberi kısmen veya tamamen kopyalayıp kullanabilirsiniz

Bu haber 1895 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..