Yaşar Üniversitesi Akademik İlan [11.7.2014]

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Personel Alıyor

11 Temmuz 2014 - 09:39

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Profesörlük, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, ilgili Fakülteler tarafından yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaktır. Sınav tarihleri Üniversitemiz erişim sayfasında, ilanın son başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içinde duyurulacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 25 Temmuz 2014’tür. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

FAKÜLTE

BÖLÜM ADI

KADRO

ÜNVANI

KADRO

ADEDİ

UZMANLIK ALANI

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Üretim sistemlerinin performans analizi, belirsizlik altında karar verme, yer seçimi, kapasite planlama, çizelgeleme alanlarında eğitim, proje, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Çizelgeleme, üretim sistemleri tasarım ve analizi, araç rotalama, kombinatoryel optimizasyon, sezgisel yöntemler, liman operasyonları alanlarında eğitim, proje, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım

Fakültesi

Müzik

Bölümü

Doç.

1

Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doçentlik derecelerini Kompozisyon, Müzik Teknolojileri alanlarında almış olmak.Elektroakustik müzik ve yeni müzik alanlarında akademik ve uluslararası sanatsal çalışma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak. 

İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Bölümü

Doç.Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini Siyaset Bilimi alanında almış olmak. Karşılaştırmalı siyaset, siyasal davranış, siyaset psikolojisi, Türk siyasal hayatı, araştırma yöntemleri alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bölümü

Doç.Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini İktisat ile Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi alanından almış olmak. Çalışma ekonomisi, toplumsal cinsiyet, kadın işgücüne katılımı, cinsiyet eşitliği, güvenceli esneklik ve kadın girişimciler alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

 İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Lojistik

Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç.Dr.

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Telekomünikasyon ağı tasarımı, üretim sistemlerinin analizi ve tasarımı, tedarik zinciri ve radyo frekansı ile tanımlama konularında araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İletişim

Fakültesi

Görsel İletişim

Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Uzaktan Eğitim alanından almış olmak. Mobil öğrenme, eğitimde grafik ve canlandırma, uzaktan eğitimde çokluortam uygulamaları alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İletişim

Fakültesi

Görsel İletişim

Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç.Dr.

1

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Grafik Tasarım alanından almış olmak. Doktora derecesini Sanat Tasarım ve Mimarlık alanında almış olmak. Kültürel analiz, fotoğraf tarihi, teorisi ve felsefesi, fotoğraf ve kimlik alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Mimarlık

Fakültesi

İç Mimarlık ve

Çevre Tasarımı

Bölümü

Yrd. Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Mimarlık Bina Bilgisi A.B.D.'ndan almış olmak. Mimarlık-edebiyat ilişkisi ideoloji-ütopya-mimarlık ilişkisi, iç mekan tarihi ve kuramı, modern mimarlık mirası ve turizm mimarlığı, genel tasarım ve iç mimarlık alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Bu haber 1053 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..