Yaşar Üniversitesi Akademik İlan

Yaşar Üniversitesi Akademik İlan

15 Şubat 2015 - 00:24

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir. 

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, ilgili Fakülteler tarafından yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaktır. Sınav tarihleri Üniversitemiz erişim sayfasında, ilanın son başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içinde duyurulacaktır. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 01 Mart 2015’tir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

FAKÜLTE ADI

BÖLÜM ADI

KADRO

ÜNVANI

KADRO

ADEDİ

UZMANLIK ALANI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bölümü

Prof.Dr.

1

Doçentlik derecesini Makroekonomi alanında almış olmak. AB Ekonomik Entegrasyonu, Makroekonomi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış; tercihen yurtdışında akademik iş  tecrübesine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bölümü

Doç.Dr.

1

Doktora derecesini Ekonomi alanında almış olmak. Mikroekonomi, Politik İktisat alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Bölümü

Doç.Dr.

1

Doktora derecesini İşletme alanında almış olmak. Muhasebe ve Finans, İşletme Finansı alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Bölümü

Yrd.

Doç.Dr.

1

Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi alanında almış olmak. Karar Bilimleri, Sayısal Yöntemler alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış; akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Yrd.

Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Mimarlık Anabilim dalında almış olmak. Yapı Bilgisi, Kinetik Mimarlık, Yapı Teknolojisi alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İletişim

Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd.

Doç.Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Tasarım Çalışmaları, Sanat Tasarım alanlarında almış olmak. Tasarım ve Görsel-Kültürel Çalışmalar alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, akademik iş tecrübesine sahip olmak.

 

Bu haber 604 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..