Yaşar Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

22 Temmuz 2015 - 00:22

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Profesörlük, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b)/2 gereğince, Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 05 Ağustos 2015’tir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

*İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

FAKÜLTE ADI

BÖLÜM ADI

KADRO

ÜNVANI

KADRO

ADEDİ

UZMANLIK ALANI

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölümü

Prof. Dr.

1

Doktora derecesini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. Devreler ve Sistemler, Kontrol, İşaret İşleme, Yapay Sinir Ağları alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, proje yürütme deneyimi ve yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Bölümü

Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak. Yazılım Proje Yönetimi, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Yapay Sinir Ağları alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, proje yürütme deneyimi ve yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

İletişim

Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Bölümü

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında almış olmak. Kurumsal İletişim, Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans, Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. İş Etüdü, Ergonomi, İş Güvenliği, Üretim Planlaması alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, proje yürütme deneyimi ve yurtdışında akademik iş  tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans, Doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik alanında almış olmak. Veri Madenciliği, Ağ Güvenliği, Mobil/Kablosuz İletişim Sistemleri, Web Programlama alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, proje yürütme deneyimi ve yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Isı Transferi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Rüzgar Enerjisi alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans derecesini Mimarlık ABD, Proje ve Yapım Yönetimi, Doktora derecesini Yapım Ekonomisi alanında almış olmak. Yapım Bilgisi, Mimari Proje alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.

Hukuk

Fakültesi

Uluslararası Kamu Hukuku A.B.D.

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans derecesini Uluslararası Hukuk, Doktora derecesini Kamu Hukuku alanında almış olmak. İlgili alanlarda araştırma ve çalışmalar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik

Tasarım

Bölümü

Yrd. Doç.

1

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerini Grafik Tasarım alanında almış olmak. Web Tasarımı, Hareketli ve 3B Görüntü Grafiği, Görsel Tasarım Programlarıalanlarında uzmanlaşmış ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

 

Bu haber 2178 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..