YDS Yerine Yeni Sınav mı Geliyor?

Üniversitelerarası Kurul, 2014 tarihinden sonra yapılan YDS Sınavıyla İlgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. ÜAK'ın web sayfasında yayınlanan rapor, YDS Yerine yeni bir sınav öneriyor.

11 Eylül 2014 - 18:29 - Güncelleme: 11 Eylül 2014 - 18:31

Üniversitelerarası Kurul, 2014 tarihinden sonra yapılan YDS Sınavıyla İlgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. ÜAK'ın web sayfasında yayınlanan rapora, YDS Yerine yeni bir sınav öneriyor. Raporun sonuç kısmında 7 Nisan 2013 tarihi itibarıyla yapılmaya başlayan YDS sınavına ilişkin tespitlere yer veriliyor ve bazı önerilerde bulunuluyor. Yapılan öneriler şöyle:

ÇÖZÜME DAĐR ÖNERĐLER

 1. Üniversitemizde 2013 YDS Đlkbahar Sınavına giren çok sayıda akademisyenle yaptığımız görüşmede, bu arkadaşların önceki sınavlara göre 3–5 ve hatta 10 puan daha az aldıkları tespit edilmiştir. Đstatistiki değerlendirmelerde, sadece savımızı doğrulayan değerleri alıp, desteklemeyen değerleri görmemezlikten gelemeyiz. 
 2. Temelde, sınavın süresi ciddi bir problemdir. 180 dakikaya geri dönülmeli ya da 150 dakikaya uygun soru içeriği ve miktarı yeniden düzenlenmelidir.
 3. Test edilmesi gereken beceri teknik yetersizlikler nedeniyle şimdilik sadece okuma becerisi olarak kalacak ise, bu noktada çeldiriciler üst düzey bilişsel yorum ve çıkarım becerilerini değil, okuma becerisini test etmelidir. Cevaplar belirsiz olmayıp açık ve net olmalıdır. Seçeneklerde doğruyu yanlıştan ayıracak net ifadeler ya da yapılar bulunmalıdır.  Sınavlarda tabii ki çeldiriciler olmalı. Ancak bu çeldiriciler hem çok kuvvetli olmamalı hem de tüm sorulara yayılmamalıdır. Yapılan YDS sınavında olduğu gibi beş doğru içinden en doğrusunun bulunması değil, dört yanlış içinden bir doğrunun seçimi istenmelidir.
 4. Özünde ölçülmesi gereken dört beceridir. Bu nedenle TOEFL IBT, IELTS, OTE, PTE ya da Versant tarzı bir sınav biçimine ivedilikle geçilmelidir. Pek çok Türk vatandaşı resmi olarak dil biliyor kabul edilmesine karşın; ne dinlediğini anlamakta, ne yazabilmekte ne de konuşup derdini anlatabilmektedir. Bu zafiyette KPDS ve YDS sınavlarının içeriğinin rolü çok büyüktür.m Türkiye dil öğretimi konusunda 40’lı sıralardadır ve genel dil seviyesi 37-38 civarındadır. Bu veriler KPDS ve YDS ortalamalarıyla uyumlu rakamlardır. Bunun değiştirilmesi için dört beceriyi test eden sınavlara geçilmeli ve dil öğretimi ciddiyetle ele alınmalıdır.
 5. Yetkin bir soru hazırlayıcı  kadrosu oluşturması ve sürekli hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi gerekir. Üniversitelerden ve gerekirse milli eğitim okullarından, dil öğretmenleri, okutmanlar, dilbilimciler yabancı öğretim görevlilerinden oluşan bir yabancı dil üst danışma ve sınav düzenleme kurulu oluşturulmalıdır. Kurul sınav geçerlilik dokümanı (Sınavın amacı, kullanılan soru maddelerinin sorguladığı beceri alanları, sınava girenler, sınav sonucuna göre işe/okula alım kararı verenler, vb.) hazırlayarak yayınlamalıdır.
 6. Sınavlar ile ilgili istatistiki analizlerin yapılması ve soru hazırlayıcı ekip ile paylaşılması gereklidir.
 7. Bu sınav her dalda geçerliliği olan bir sınav olduğu için (başvuru yelpazesi içerisinde;  lisans öğrencisi, lisansüstü öğrencisi, araştırma görevlisi, Đngilizce öğretmeni, memur, uzmanlık amaçlı tıp doktoru, doçentliğe başvuracak bilim insanı gibi pek çok kesim söz konusudur) formatı amaca hizmet etmelidir. Eğer sınav akademik amaçlı değerlendirilecek ise sınavın uygulanışı genel amaçlı olmayıp akademisyenler için kendi alanlarına özgü konuları içermelidir. Bu amaçla, ya önceki ÜDS sınavlarında olduğu gibi Alana Yönelik sorular sorulmalı ya da Genel Kültür alanından seçilmiş sorular içeren bir sınav oluşturulmalıdır.  Diğer taraftan eğer bir sınav genel içerikli yapılıyorsa ve tüm sınavlar tek bir sınav çatısı altında toplanıyorsa, ortalamalar sadece öğretim üyeleri ve akademik olarak puanı kullanacaklar açısından değerlendirilmemeli genel ortalama esas alınmalıdır. Katılan adayların %75 başarısız ise; değerlendirme de ona göre yapılmalıdır.( Bağıl değerlendirme)
 8. Sınavın amacı eleme sınavı değil seviye tespit sınavı olmalıdır. Bu paralelde, hazırlanacak olan sınav, adayın okuma ve anlama becerisini test edecek şekilde düzenlenmelidir. 
 9. Önceki sınavlarda bulunan "uygun düşen ifade" soruları, kişinin dili kullanma becerisini test etmede uygun bir yol olduğundan bu tür sorular yeniden sınav soruları kapsamına alınmalıdır.
 10. Paragraf soruları çok uzun olmamalıdır.
 11. Bir diğer husus ise sınavın sadece yılda iki kez yapılmasıdır. YDS sınavı, adaylar için YDS ile denkliği olan ülkemiz dışındaki kurumların düzenlediği sınavlara girmeye mecbur edilmeyecek şekilde 2 ayda bir ya da yılda en az 4 kez veya daha fazla sayıda yapılmalıdır.
 12. TUS VE DUS Sınavlarına girecekler bu haklarını çoğunlukla 3–5 puanla kaybetmektedirler. Bu sınavdan 55 puan alamadıkları için doktora eğitimine başlama imkânı bulamayanlar ile 65 puan alamadıkları için doçentliğe başvuramayacak olanların miktarları karşılaştırılmalıdır. Bu sınavlarda 3–5 puan fazla alamadıkları için doktoraya ve doçentliğe başvuramayan çok sayıda akademisyen vardı. Bunların 2013 YDS ilkbahar Sınavındaki durumları ile ilgili çözüm yöntemi düşünülmelidir. (Bağıl değerlendirme)

Kaynak: ÜAK WEB

Bu haber 1194 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..