Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik İlan [11.7.2014]

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

11 Temmuz 2014 - 09:44

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.2. Profesör kadrosu daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;3. Doçent kadrosu daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.9. Başvuru adresi:Yıldırım Beyazıt Üniversitesi RektörlüğüÇankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :4 Ulus/ANKARA(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir. BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI VE ALANI ÜNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA İşletme Fakültesi Pazarlama Pazarlama Yardımcı Doçent 1 1 Kültürleşme marka stratejileri ve çevre davranışları konularında çalışmaları olmak. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Profesör 1 1 Finansal gelişim ve ekonomik büyüme alanında çalışmaları olmak. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Ortadoğu Siyaseti alanında çalışmaları olmak. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Yardımcı Doçent 1 1 Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak, Türk Siyasal Tarihi konusunda çalışmaları olmak, İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Yönetim Bilimleri Yardımcı Doçent 1 1 Türk Siyasal Düşüncesi ve Erken Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarih üzerine çalışmış olmak. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji Yardımcı Doçent 4 1 Etnisite ve Din Sosyolojisi alanlarında çalışmış olmak. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Profesör 1 1 İslam Kamu (ceza - infaz) hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yardımcı Doçent 1 1 İslam Hukuku açısından mali piyasa ve mali piyasa araçları alanında çalışmaları olmak. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Yardımcı Doçent 1 1 Klasik dönemde Arap Dilinin yapısı ve temsilcileri, modern dönem Arap Edebiyatında eleştiri ve Arap Dili eğitim - öğretimi alanlarında çalışmaları olmak. İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Yardımcı Doçent 2 1 İslam Kültüründe musiki ve sema üzerine çalışmalar yapmış olmak; alanında tecrübeli olmak. İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Yardımcı Doçent 2 1 Tanrının bilinebilirliği, Tanrının kudreti ve mantıksal doğrulama üzerine çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 1 1 Tibia kırıkları ve aşil tendon rüptürlerindeminimal invazif cerrahi konusunda çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 Klinik nörofizyoloji uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 2 1 Karbon monoksit zehirlenmelerinde oksidatifstres ve EKG değişiklikleri konusunda çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Algoloji uzmanı olmak, elektrofizyoloji ve nörolojik rehabilitasyon konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Geriatrik psikiyatri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Doçent 1 1 Dermatolojik hastalıkların genetiği ve pediatrik dermatoloji konusunda deneyimi olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk nöroloji uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 2 1 Çocuk nefroloji uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Çocuk onkolojisi uzmanı olmak.Çocukluk çağısolid tümörleri ve lösemileri konusunda deneyimli olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Yardımcı Doçent 1 1 Ortopedik enfeksiyonlar konusunda deneyimi olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Profesör 1 1 Doğal baş pozisyonunun saptanması konusunda doktora yapmış olmak, maksiller distraksiyonosteogenezis konusunda çalışmaları ve deneyimi olmak.

Bu haber 2650 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..