Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik İlan

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

31 Temmuz 2015 - 00:36

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Geriatrik psikiyatri alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Moleküler patoloji konusunda deneyimi ve ürolojik patoloji konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

3

1

İç hastalıkları hemşireliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, hemodiyaliz konusunda çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Planlaması ve Geliştirilmesi

Profesör

1

1

Kriz yönetiminde insan kaynakları, çatışma yönetimi, mobbing, nepotizm ve iş tatmini alanlarında çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Performans ve Kariyer Yönetimi

Doçent

1

1

Kamuda insan kaynakları yönetimi ve performans yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

1

Öğretim Tasarım Geliştirme ve Değerlendirme ve Elektronik performans destek sistemleri, uzaktan eğitim ve öğrenme stilleri alanlarında çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

2

1

Tedarik zinciri yönetimi modelleri, dünya sınıfı uygulamalar, üretim sistemlerinde uyum yüzeyi kuramı alanlarında çalışmış olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

3

1

Bilişim sistemleri alanında doktora yapmış olmak ve bilgi yönetimi, e-devlet, bilgi güvenliği, ontoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Bankacılık ve Finans

İstatistik

Yardımcı Doçent

1

1

Dayanıklı (robust) istatistikler ve hızlandırılmış yaşam testleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

2

1

Tarihi Türk Lehçe bilgisi, tarihi Türkçenin söz varlığı, Uygur ve Karahanlı Türkçesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Profesör

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Sosyoloji alanında tamamlamak, modern Türk düşüncesi , kimliksosyolojisi, insan hakları ve değerler sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Profesör

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Sosyoloji alanında tamamlamak, Avrasya ve Uzakdoğu toplumları ve kültürleri üzerine çalışmaları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Profesör

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Sosyoloji alanında tamamlamak, Cemaat ve cemiyet, Sivil toplum ve kuruluşları, Modernizm ve Postmodernizm üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Doçent

2

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Sosyoloji alanında tamamlamak, Eğitim Sosyolojisi ve Yükseköğretim Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Yüksek Lisans ya da doktorasını yurtdışında yapmış olmak, Ahlak Felsefesi, Siyaset felsefesi, Etik Tarihi ve Kültürel Görecelik konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doçent

1

1

Yüksek hızlı alternatörler ile güneş izleyicileri ve takip sistemlerinin sürücü kontrolü alanlarında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Matematik - Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

Kanser hücre istilası ve çok ölçekli modeller üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

3

1

İlişkisel verilerin semantikleştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Sıralı Desen çıkarımı konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makina Mühendisliği

Termodinamik ve Isı tekniği

Profesör

1

1

Soğutucu akışkan karışımları ve yenilenebilir enerji alanında yapay sinir ağları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Polimer Malzemeler

Yardımcı Doçent

4

1

Ergiyik polimerlerin reolojisi ve çapraz bağlı polimerlerin geliştirilmesi konularında çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Yardımcı Doçent

2

1

Usul Hukukunda yabancılık unsuru konusunda çalışmaları olmak.

 

Bu haber 910 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..