Yoksulların yarısından fazlasını çocuk ve gençler oluşturuyor

TÜİK 2014 Sonuçlarına göre yoksulların yarıdan fazlasını çocuk ve gençler oluşturuyor.

21 Ocak 2016 - 11:14

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 sonuçlarına göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’sinin altında gelire sahip fertlerin Türkiye içindeki oranı %15’dir. Yoksul hanelerin ortalama hanehalkı büyüklüğü 5,1 iken yoksul olmayan hanelerin hanehalkı büyüklüğü 3,4’dür. Bağımlı çocuğu(1) olan hanehalkları yoksulların %91,2’sini oluştururken, yoksulların %38,2’sini 0-14 yaş grubundaki çocuklar, %18,5’ini ise 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturmaktadır. Yoksul fertlerin %23,5’ini okur yazar olmayanlar, %14,7’sini ise bir okul bitirmeyenler oluşturmaktadır. 

Yoksulların yaklaşık dörtte biri okur yazar değil

Bu oranlar yoksul olmayan fertler için sırasıyla %8,8 ve %6,2’dir. Yoksulların %52,7’sini lise altı, %7,8’ini lise düzeyindeki eğitimliler, %1,3’ünü ise yüksekokul mezunları oluşturmaktadır. Yoksul olmayan fertlerin içinde lise altı eğitimlilerin oranı %52,7, lise mezunlarının oranı %18,5, yüksekokul mezunlarının oranı ise %13,8’dir.

Yevmiye geliri, yoksulların gelirinde önemli bir paya sahip

Araştırma sonuçlarına göre; yoksulların toplam gelirinin %30’unu ücret, %27,7’sini yevmiye geliri oluştururken, %14,3’ünü sosyal transfer geliri, %13’ünü tarım geliri oluşturmaktadır. Yoksul olmayan fertler içinde ücret gelirinin payı % 54,8 iken, yevmiye gelirinin payı %4, sosyal transferlerin payı %19,5, tarım gelirinin payı ise %6,5’dir.

yoksulluk.pngÇalışan yoksulların sektörel dağılımı yoksul olmayan nüfus ile önemli farklılık göstermektedir. Yoksulların %44’ü tarım, %28,9’u hizmet, %15’i inşaat, %12’si ise sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Yoksulların %71,3’ü herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışırken, yoksul olmayan fertler içinde bu oran %32,3’dür

Kaynak: TÜİK

 

Bu haber 681 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..