Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ilanı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

05 Mayıs 2016 - 07:20

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.     

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,       

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - İLK BAŞVURU TARİHİ   :  04.05.2016

     SON BAŞVURU TARİHİ  :  18.05.2016

 

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

23.05.2016

10:00

İlgili Birimlerde

 

BİRİM / BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Çocuk Cerrahisi

1

Yenidoğan Mekanik Ventilasyon kursu, Laparoskopik Cerrahi kursu katılım belgeleri olmak.

Radyodiognastik

1

Tanısal Kardiyak Görüntüleme ve Girişimsel Radyolojik işlemler için eğitim sertifikası olmak.

Halk Sağlığı

 

 

1

Lepra (Cüzzam) üzerine çalışması olmak.

Üroloji

 

 

1

Laparoskopi ve infertil hastalarda mikrobiyolojik Ajanlar konusunda çalışma yapmış olmak.

Üroloji

 

 

1

Robotik Radikal Prostatektomiyle ve Perkütan Nefrolitomi ile ilgili çalışması olmak.

Acil Tıp

 

 

1

Acil Serviste US deneyimi ile ilgili çalışması olmak.

Kardiyoloji

 

 

1

2 Yıl Elektorofizyoloji ve Ablasyon sertifikası olmak.

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

 

 

1

Aile Hekimi Uzmanı ve Tıp Eğitiminde Akreditasyonun önemi konusunda çalışması olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

 

 

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

 

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

1

 

 

 

Türkçe Eğitimi

 

 

1

Türkçe Öğretmen Adaylarının konuşma becerileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Parazitoloji

 

 

1

Veteriner Parazitoloj anabilim dalında doktora yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Atom ve Molekül Fiziği

 

1

 

Caster - Kronig şiddetlendirme Faktörleri ve Floresans verimlerin ölçülmesi konusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi

 

1

 

 

Yapı (inşaat)

 

1

 

 

4155/1-1

Bu haber 708 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..